Om Bo-Vita
5.500 hjem på Sjælland

Boligorganisationen Bo-Vita

Bo-Vita udlejer 5.500 almene boliger fordelt på 60 boligafdelinger, der primært ligger i København. Vi tilbyder familie-, ungdoms- og ældreboliger, seniorbofællesskaber og medejerboliger.

I Bo-Vita er din bolig mere end et tag over hovedet. Det er dit hjem.

På samme måde lægger vi vægt på, at dit boligområde er et sted, hvor du trives og er tryg. Det gør vi ved at støtte op om beboerdemokratiet, det frivillige arbejde og ved at skabe omgivelser, der inviterer til ophold, aktiviteter og fællesskab.

Vores fokus
I Bo-Vita har vi fokus på beboerdemokrati, tryghed og trivsel, god service og dialog. For os er det vigtigt, at beboerdemokratiet fungerer, og at der er åbenhed og synlighed omkring beslutningsprocesser og økonomi både i Bo-Vita og i boligafdelingerne.

Vi bor og bygger bæredygtigt
Bo-Vita bidrager til den grønne omstilling af vores samfund. Vi renoverer vores boliger med fokus på energibesparelser og klimasikrende foranstaltninger. Vi tænker bæredygtige løsninger ind i vores nybyggeri, så de lever op til internationale standarder for et godt og sundt boligbyggeri. Det kan du læse mere om i vores Bygherrestrategi.

Vores historie
Bo-Vita er det tidligere Lejerbo København, som blev stiftet i 1951. I dag driver vi boligorganisation i et samarbejde med BO-VEST omkring udlejning, drift og teknik.

Læs online-præsentation af Bo-Vita.

Vores mission
Bo-Vitas mission er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger for alle og sikre et stærkt og effektivt beboerdemokrati.

Vores vision
Vores vision og mål for fremtiden er:

Vi skaber fremtidens almene boliger

 • Vi arbejder for råderum til langsigtet udvikling af de almene boligområder.
 • Vores ejendomme og egenkapital er aktiver, der bruges til lejernes fordel.
 • Vi understøtter blandede bo- og ejerformer og brugen af uudnyttede byggeretter.
 • Vi bygger og moderniserer boliger med høj arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og bæredygtig kvalitet med omtanke for effektiv drift.

Vi skaber fællesskaber for alle

 • Vores boligafdelinger er velfungerende med en varieret beboersammensætning.
 • Der er tryghed for alle.
 • Fællesskabet er funderet på et robust og aktivt beboerdemokrati.

Vi sikrer en stærk økonomi

 • Vi driver vores boligafdelinger effektivt og professionelt, så der er en sund økonomi til at sikre gode boliger og fællesskaber for alle.

Gennem huslejen betaler vi, beboerne, for vores fælles drift, ejendomskontoret, ligesom vi sparer op til moderniseringer og afdrag på lån.

Ingen tjener på vores husleje. Sådan er det at bo alment til leje.

Læs vores strategi for god service i Bo-Vita.

Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita

Bo-Vita ledes af bestyrelsen, der består af syv medlemmer og en suppleant. Alle i bestyrelsen er beboere i Bo-Vita. To medlemmer er særligt udvalgt af bestyrelsen, og fem er valgt af beboere på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle boligafdelingerne i Bo-Vita deltager/er repræsenteret. 

Læs Bo-Vitas vedtægter.

Jan Hyttel

Bestyrelsesformand

Marianne Jørgensen

Næstformand

Bente Fredhof

Bestyrelsesmedlem

Khadija Abdi

Bestyrelsesmedlem

Ann Urbrand

Bestyrelsesmedlem

Anders Stange Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Etwil

Bestyrelsesmedlem

Youssef Senounou

Suppleant

Erzumana Samardic

Suppleant

Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita har det overordnede, juridiske, økonomiske og driftsmæssige ansvar, som fastlægges af repræsentantskabet.

I det daglige betyder det ansvarsopgaver som:  

 • Budgetlægning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Lejefastsættelse
 • Udlejning
 • Endelig godkendelse af boligafdelingernes regnskaber
 • Køb/salg af boligafdelingernes ejendomme
 • Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
 • Køb af grunde til nybyggeri
 • Igangsættelse af nybyggeri

De beslutninger, der er truffet i Bo-Vita hjælper BO-VEST med at udføre. Læs mere om vores samarbejde her.

Læs de seneste referater fra organisationsbestyrelsen her:

16. marts 2022

24. februar 2022

12. januar 2022

Referat fra seneste repræsentantsskabsmøde den 6. december 2021

Kontakt os, hvis du ønsker tidligere referater tilsendt.

Nyhed

Lopper i Kamhusene

I begyndelse af oktober blev bestyrelsesmedlem i Kamhusene, Anne Bode, kontaktet af en ny beboer, der efterspurgte...

Nyhed

Invitation til at gå med mod brystkræft

Den 11. september er du inviteret med Bo-Vita, til at vi går og løber sammen mod brystkræft....

Nyhed

Fisk, fangster og fællesskab

Søndag den 28. august bragte på et møde med det våde element i naturen og et fantastisk...