Om Bo-Vita
5.800 hjem på Sjælland

Boligorganisationen Bo-Vita

Bo-Vita udlejer 5.800 almene boliger fordelt på 60 boligafdelinger, der primært ligger i København. Vi tilbyder familie-, ungdoms- og ældreboliger, seniorbofællesskaber og medejerboliger.

I Bo-Vita er din bolig mere end et tag over hovedet. Det er dit hjem.

På samme måde lægger vi vægt på, at dit boligområde er et sted, hvor du trives og er tryg. Det gør vi ved at støtte op om beboerdemokratiet, det frivillige arbejde og ved at skabe omgivelser, der inviterer til ophold, aktiviteter og fællesskab.

Vores fokus
I Bo-Vita har vi fokus på beboerdemokrati, tryghed og trivsel, god service og dialog. For os er det vigtigt, at beboerdemokratiet fungerer, og at der er åbenhed og synlighed omkring beslutningsprocesser og økonomi både i Bo-Vita og i boligafdelingerne.

Vi bor og bygger bæredygtigt
Bo-Vita bidrager til den grønne omstilling af vores samfund. Vi renoverer vores boliger med fokus på energibesparelser og klimasikrende foranstaltninger. Vi tænker bæredygtige løsninger ind i vores nybyggeri, så de lever op til internationale standarder for et godt og sundt boligbyggeri. Det kan du læse mere om i vores Bygherrestrategi.

Vores historie
Bo-Vita er det tidligere Lejerbo København, som blev stiftet i 1951. I dag driver vi boligorganisation i et samarbejde med BO-VEST omkring udlejning, drift og teknik.


Læs online præsentation af Bo-Vita

Vores mission
Bo-Vitas mission er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger for alle og sikre et stærkt og effektivt beboerdemokrati.

Vores vision
Vores vision og mål for fremtiden er:

Vi skaber fremtidens almene boliger

 • Vi arbejder for råderum til langsigtet udvikling af de almene boligområder.
 • Vores ejendomme og egenkapital er aktiver, der bruges til lejernes fordel.
 • Vi understøtter blandede bo- og ejerformer og brugen af uudnyttede byggeretter.
 • Vi bygger og moderniserer boliger med høj arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og bæredygtig kvalitet med omtanke for effektiv drift.

Vi skaber fællesskaber for alle

 • Vores boligafdelinger er velfungerende med en varieret beboersammensætning.
 • Der er tryghed for alle.
 • Fællesskabet er funderet på et robust og aktivt beboerdemokrati.

Vi sikrer en stærk økonomi

 • Vi driver vores boligafdelinger effektivt og professionelt, så der er en sund økonomi til at sikre gode boliger og fællesskaber for alle.

Gennem huslejen betaler vi, beboerne, for vores fælles drift, ejendomskontoret, ligesom vi sparer op til moderniseringer og afdrag på lån.

Ingen tjener på vores husleje. Sådan er det at bo alment til leje.

Læs vores strategi for god service i Bo-Vita.

Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita

Bo-Vita ledes af bestyrelsen, der består af syv medlemmer og en suppleant. Alle i bestyrelsen er beboere i Bo-Vita. To medlemmer er særligt udvalgt af bestyrelsen, og fem er valgt af beboere på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle boligafdelingerne i Bo-Vita deltager/er repræsenteret. 

Læs Bo-Vitas vedtægter.

Jan Hyttel

Bestyrelsesformand

Marianne Jørgensen

Næstformand

Bente Fredhof

Bestyrelsesmedlem

Ann Urbrand

Bestyrelsesmedlem

Anders Stange Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Etwil

Bestyrelsesmedlem

Marianne Bøgkjær

Suppleant

Malene Stevnsbo Pedersen

Suppleant

Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita har det overordnede, juridiske, økonomiske og driftsmæssige ansvar, som fastlægges af repræsentantskabet.

I det daglige betyder det ansvarsopgaver som:  

 • Budgetlægning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Lejefastsættelse
 • Udlejning
 • Endelig godkendelse af boligafdelingernes regnskaber
 • Køb/salg af boligafdelingernes ejendomme
 • Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
 • Køb af grunde til nybyggeri
 • Igangsættelse af nybyggeri

De beslutninger, der er truffet i Bo-Vita hjælper BO-VEST med at udføre. Læs mere om vores samarbejde her.

Læs de seneste referater fra organisationsbestyrelsen her:

10. maj 2023

30. marts 2023

2. marts 2023

18. januar 2023

Referat fra repræsentantskabsmøde 6. december 2022

Kontakt os, hvis du ønsker tidligere referater tilsendt.

Nyhed

Beboerdemokrati og nabofællesskaber til serviceeftersyn

Mere end et halvt hundrede beboere og ansatte fra Bo-Vita mødtes en forårslys aften i Demokratigaragen for...

Nyhed

Er vores repræsentantskabsmøder kedelige?

Hvert år i december mødes repræsentanterne i Bo-Vita. Her bliver der berettet om året, der er gået,...

Nyhed

MJØLNERPARKEN er forhåndsgodkendt til sølv

Det er næsten som en præmieoverrækkelse inden for byggeri, at Mjølnerparken er blevet præcertificeret til DGNB-sølv. 49...