Skal du flytte?

Sådan opsiger du din bolig

 1. Du har tre måneders opsigelse. Tjek din lejekontrakt – ungdomsboliger kan have et kortere opsigelsesvarsel.
 2. Din bolig skal opsiges inden den 1. i måneden.
 3. Opsig din bolig ved at udfylde opsigelsesblanketten med din og evt. samlevers underskrift. Når blanketten er udfyldt, sendes til den udlejning@bo-vest.dk.
 4. Hvis du har lejet en carport, skal du huske at skrive det i opsigelsen.
 5. Vær opmærksom på, at du modtager en skriftlig bekræftelse på, at BO-VEST har modtaget din opsigelse. Læs om samarbejdet mellem Bo-Vita og BO-VEST i forbindelse med administration af udlejning.

Du har som lejer pligt til at udbedre fejl og mangler i din bolig. Du er velkommen til at få rådgivning om din flytning og en vurdering af, hvor meget din bolig skal istandsættes, i et førsyn. 

 1. Opsigelse skal være skriftlig på vegne af den afdøde.
 2. Lejemålet kan overtages af nulevende ægtefælle eller af nulevende samlever, hvis man har haft fælles husstand i minimum to år inden dødsfaldet.
  1. Meld din flytning til Folkeregistret via borger.dk og PostNord Danmark på posthuset/ePosthuset. Se flyttevejledning.
  2. Du bliver varslet om fraflytningssyn senest to uger efter din fraflytning.
  3. Du har pligt til at fremvise din bolig i opsigelsesperioden, sådan at den hurtigst muligt kan blive lejet ud igen.
  4. Vær opmærksom på, at hvis du har stået på den interne oprykningsventeliste, bliver du slettet ved din fraflytning.

Et fraflytningssyn resulterer i en fraflytningsrapport, som beskriver, hvad der skal sættes i stand i boligen, og hvor meget du/boligafdelingen skal betale.

Til fraflytningssynet:

 1. Din bolig skal være ryddet og rengjort.
 2. Nøgler skal afleveres på ejendomskontoret, medmindre andet er aftalt.
 3. Det er ikke et krav, at du deltager i fraflytningssynet, men vi vil anbefale, at du kommer. Du er også velkommen til at give fuldmagt til en anden, der deltager på dine vegne.

Hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med din flytning og/eller hjælp til at få udpeget fejl og mangler i din bolig inden fraflytningssynet, kan du kontakte ejendomskontoret og få lavet et førsyn. Find dit ejendomskontor.

Hvis du er uenig i flytteafregningen, kan du klage til BO-VEST. Læs om klagemuligheder.

Vedligeholdes din bolig med en:

 1. A-ordning, skal du som udgangspunkt selv betale for istandsættelsen.
 2. B-ordning, skal boligafdelingen som udgangspunkt betale for istandsættelsen.

Du skal selv betale eventuel misligholdelse, og hvis råderetsarbejder skal reetableres.

Du får tilsendt flytteafregning, når vi har modtaget den sidste faktura fra håndværkene for istandsættelsen af din bolig.

Du skal forvente, at der går omkring fire til seks uger fra din fraflytning. I flytteafregningen er der afsat et beløb til vand og varme, da vi først kender dit endelige forbrug, når regnskabet er udfærdiget.

Det er ikke muligt at ”bo dit indskud/depositum op”. Du skal derfor fortsætte med at betale husleje i din opsigelsesperiode. Hvis der er et tilgodehavende i forhold til dit indskud, vil det blive udbetalt til dig. Se din flytteafregning.

Boliggarantibevis: Få garanti for, at du kan flytte tilbage

Med et boliggarantibevis kan du flytte fra din bolig og få en tilsvarende bolig i samme boligafdeling, hvis du ønsker at flytte tilbage igen, inden der er gået tre år.

Vær opmærksom på:

 • Du kan kun købe boliggarantibeviset, hvis du ikke har et udestående med dit boligselskab.
 • Boliggarantibeviset kan ikke købes, hvis du bor din boligafdeling med 100 % kommunal anvisning.
 • Boliggarantibeviset gælder først, når det er betalt.
 • Boliggarantibeviset garanterer en tilsvarende bolig, hvilket betyder en bolig med det samme antal rum og et tilsvarende antal m2.
 • Hvis du flytter tilbage til en boligafdeling med fleksible kriterier, skal du opfylde fleksible kriterier, når du flytter ind. 
  Læs mere om fleksible kriterier.
 • Du kan få to boligtilbud på dit boliggarantibevis. Det betyder, at du højst kan takke nej én gang, hvis du ønsker at få en bolig via dit boliggarantibevis. 
 • Et boliggarantibevis koster 1.560 kr. og skal købes, inden du flytter fra din bolig.
 • Boliggarantibeviset gælder i tre år.
 • Skriv til udlejning@bo-vest.dk hvis du vil købe et boliggarantibevis.