Beredskabet

Et beredskab for Bo-Vitas beboere

Bo-Vitas beredskab dækker alle boligafdelinger i Bo-Vita.
 
Vores mål er at fremme trivsel, tryghed samt beboernes motivation for at tage medansvar. Beredskabet arbejder efter devisen hurtig, synlig handling.
 
Beredskabet tilbyder politi-, lærer- og socialpædagogiske kompetencer, der med hver deres faglighed løfter den samlede indsats. Det sker i et tæt samarbejde med beboerne, afdelingsbestyrelsen, driften og lokale aktører. 

Beredskabets tilbud fordeler sig i følgende fire teams:

Hvis du er voksen beboer i Bo-Vita og ikke har fået taget din eksamen, har du mulighed for at få hjælp af Bo-Vita til at få det gjort. Skriv til 9kl@bo-vita.dk.

I forbindelse med renovering af din bolig er det ofte nødvendigt at blive genhuset som beboer. Du har mulighed for at få hjælp gennem Bo-Vitas genhusningsteam ved at kontakte os på genhusning@bo-vest.dk.

Er et rådgivende tilbud til afdelingsbestyrelser og beboere med henblik på at fremme trivsel, naboskab og beboerinddragelse.

Trivselsteamet hjælper blandt andet med at:

 • Sparre ved planlægning af frivillige årstidsaktiviteter og sociale arrangementer i boligafdelingen
 • Understøtte frivilligt arbejde i boligafdelingerne
 • Koordinere i forhold til tilbud i lokalområdet.

Skriv til trivsel@bo-vita.dk.

Hjælper til efter behov i boligafdelinger. Strategien er: “hurtig, synlig handling”.

Tryghedsteamet hjælper blandt andet med at:

 • Behandle beboerklager (ofte med hjemmebesøg hos de involverede)
 • Facilitere konfliktmæglingsmøder ved beboerstridigheder
 • Visitere sociale sager til myndighederne
 • Igangsætte tryghedsskabende indsatser, hvis naboer oplever utryghedsskabende ophold i kældre og på fællesarealer
 • Visitere kriminelle forhold til politiet
 • Udføre tryghedsskabende foranstaltninger
 • Være til stede i boligafdelinger, hvis det giver mening i forhold til opgavens indhold
 • Handle i forhold til ulovligt ophold i lejemål
 • Afholde beboermøder med tryghedsskabende forhold
 • Give råd og vejledning ved modtagelse af nye beboere.

Skriv til tryghed@bo-vita.dk.

Kontakt

Kontakt Beredskabet gennem din afdelingsbestyrelse, dit ejendomskontor, eller det enkelte team ved at klikke på en af ovenstående faner.

Få Bo-Vitas frivilligstrategi
og værktøjer/skabeloner til det frivillige arbejde.
LÆS MERE …

Intet uden tryghed
Få bogen intet uden tryghed.
LÆS MERE …

Læs Beredskabets evalueringer
Få erfaringerne fra evalueringer af tryghedsindsatsen i udvalgte boligområder.
LÆS MERE …

Nyhed

Beboerdemokrati og nabofællesskaber til serviceeftersyn

Mere end et halvt hundrede beboere og ansatte fra Bo-Vita mødtes en forårslys aften i Demokratigaragen for...

Nyhed

Er vores repræsentantskabsmøder kedelige?

Hvert år i december mødes repræsentanterne i Bo-Vita. Her bliver der berettet om året, der er gået,...

Nyhed

MJØLNERPARKEN er forhåndsgodkendt til sølv

Det er næsten som en præmieoverrækkelse inden for byggeri, at Mjølnerparken er blevet præcertificeret til DGNB-sølv. 49...