Beredskabet

Et beredskab for Bo-Vitas beboere

Bo-Vitas beredskab dækker alle boligafdelinger i Bo-Vita.
 
Vores mål er at fremme trivsel, tryghed samt beboernes motivation for at tage medansvar. Beredskabet arbejder efter devisen hurtig, synlig handling.
 
Beredskabet tilbyder politi-, lærer- og socialpædagogiske kompetencer, der med hver deres faglighed løfter den samlede indsats. Det sker i et tæt samarbejde med beboerne, afdelingsbestyrelsen, driften og lokale aktører. 

Beredskabets tilbud fordeler sig i følgende fire teams:

Hvis du er voksen beboer i Bo-Vita og ikke har fået taget din eksamen, har du mulighed for at få hjælp af Bo-Vita til at få det gjort. Skriv til 9kl@bo-vita.dk.

I forbindelse med renovering af din bolig er det ofte nødvendigt at blive genhuset som beboer. Du har mulighed for at få hjælp gennem Bo-Vitas genhusningsteam ved at kontakte os på genhusning@bo-vest.dk.

Er et rådgivende tilbud til afdelingsbestyrelser og beboere med henblik på at fremme trivsel, naboskab og beboerinddragelse.

Trivselsteamet hjælper blandt andet med at:

 • Sparre ved planlægning af frivillige årstidsaktiviteter og sociale arrangementer i boligafdelingen
 • Understøtte frivilligt arbejde i boligafdelingerne
 • Koordinere i forhold til tilbud i lokalområdet.

Skriv til trivsel@bo-vita.dk.

Hjælper til efter behov i boligafdelinger. Strategien er: “hurtig, synlig handling”.

Tryghedsteamet hjælper blandt andet med at:

 • Behandle beboerklager (ofte med hjemmebesøg hos de involverede)
 • Facilitere konfliktmæglingsmøder ved beboerstridigheder
 • Visitere sociale sager til myndighederne
 • Igangsætte tryghedsskabende indsatser, hvis naboer oplever utryghedsskabende ophold i kældre og på fællesarealer
 • Visitere kriminelle forhold til politiet
 • Udføre tryghedsskabende foranstaltninger
 • Være til stede i boligafdelinger, hvis det giver mening i forhold til opgavens indhold
 • Handle i forhold til ulovligt ophold i lejemål
 • Afholde beboermøder med tryghedsskabende forhold
 • Give råd og vejledning ved modtagelse af nye beboere.

Skriv til tryghed@bo-vita.dk.

Kontakt

Kontakt Beredskabet gennem din afdelingsbestyrelse, dit ejendomskontor, eller det enkelte team ved at klikke på en af ovenstående faner.

Få Bo-Vitas frivilligstrategi
og værktøjer/skabeloner til det frivillige arbejde.
LÆS MERE …

Intet uden tryghed
Få bogen intet uden tryghed.
LÆS MERE …

Læs Beredskabets evalueringer
Få erfaringerne fra evalueringer af tryghedsindsatsen i udvalgte boligområder.
LÆS MERE …

Nyhed

Nyt advisory board til Bo-Vita

Opgaven med at sikre en effektiv kvalitet i driften af vores boliger bliver taget alvorligt i Bo-Vita....

Nyhed

Valg på programmet til Bo-Vitas årlige repræsentantskabsmøde

Det er valgår i år. På Bo-Vitas årlige repræsentantskabsmøde blev der både valgt formand for Bo-Vita, to...

Nyhed

Pyh-ha! Den Grønne Trekant er ikke på parallelsamfundslisten

Hvert år den 1. december holder både beboerne i Den Grønne Trekant og Bo-Vita vejret, når tallene...