Tryghed- og trivselsindsatsen

Tryghed og trivsel for Bo-Vitas beboere

 

Tryghed- og Trivselsindsatsen dækker alle boligafdelinger i Bo-Vita. Målet er at fremme trivslen, trygheden samt beboernes motivation for medansvar i boligafdelingerne. 

Indsatserne arbejder efter devisen hurtig, synlig handling og står til rådighed for beboerne, hvor og når behovet for støtte opstår.

Tryghed- og trivselsindsatsen tilbyder politi-, lærer- og socialpædagogiske kompetencer, der med hver deres faglighed kan bidrage og løfte den samlede indsats. Trivsel- og tryghedsfremmende indsatser sker i et tæt samarbejde med beboerne, afdelingsbestyrelsen, driften og lokale aktører.

Læs mere om Tryghed- og Trivselsindsatsen her.

Tilbuddene varetages i følgende teams:

Hjælper til efter behov i boligafdelinger. Strategien er: “hurtig, synlig handling”.

Tryghedsteamet hjælper blandt andet med at:

 • Behandle beboerklager herunder overtrædelser af husordenen (ofte med hjemmebesøg hos de involverede)
 • Facilitere konfliktmæglingsmøder ved beboerstridigheder
 • Visitere sociale sager til myndighederne
 • Igangsætte tryghedsskabende indsatser, hvis naboer oplever utryghedsskabende ophold i kældre og på fællesarealer
 • Visitere kriminelle forhold til politiet
 • Udføre tryghedsskabende foranstaltninger
 • Være til stede i boligafdelinger, hvis det giver mening i forhold til opgavens indhold
 • Handle i forhold til ulovligt ophold i lejemål
 • Afholde beboermøder med tryghedsskabende forhold
 • Give råd og vejledning ved modtagelse af nye beboere.

Skriv til tryghed@bo-vita.dk.

Er et rådgivende tilbud til afdelingsbestyrelser og beboere med henblik på at fremme trivsel, naboskab og beboerinddragelse.

Trivselsteamet hjælper blandt andet med at:

 • Sparre ved planlægning af frivillige årstidsaktiviteter og sociale arrangementer i boligafdelingen
 • Understøtte frivilligt arbejde i boligafdelingerne
 • Koordinere i forhold til tilbud i lokalområdet.

Skriv til trivsel@bo-vita.dk.

Hvis du er voksen beboer i Bo-Vita og ikke har fået taget din eksamen, har du mulighed for at få hjælp af Bo-Vita til at få det gjort. Skriv til 9kl@bo-vita.dk.

I forbindelse med renovering af din bolig er det ofte nødvendigt at blive genhuset som beboer. Du har mulighed for at få hjælp gennem Bo-Vitas genhusningsteam ved at kontakte os på genhusning@bo-vest.dk.

Kontakt

Kontakt Trygheds- og Trivselsindsatsen gennem din afdelingsbestyrelse, dit ejendomskontor, eller den enkelte indsats ved at klikke på en af ovenstående faner.

Få Bo-Vitas frivilligstrategi
og værktøjer/skabeloner til det frivillige arbejde.
LÆS MERE …

Intet uden tryghed
Få bogen intet uden tryghed.
LÆS MERE …

Læs Beredskabets evalueringer
Få erfaringerne fra evalueringer af tryghedsindsatsen i udvalgte boligområder.
LÆS MERE …

Nyhed

Beboerdemokraterne i Bo-Vita er inviteret til workshop med fokus på naboskab

Noget af det særlige ved at bo alment til leje er; det er dig som beboer, der...

Nyhed

Sammen bor vi – sammen gror vi

Beboere i 380 boliger i Bo-Vitas boligafdelinger har modtaget en mulepose med et grønt plantekit for at...

Nyhed

Trivsel i fællesskab: Bo-Vitas indsats mod ensomhed

Sociale sammenkomster har været omdrejningspunktet i Bo-Vitas arbejde for at styrke fællesskabet i vores ældreafdelinger og modvirke...