Få flere frivillige i din boligafdeling

Afdelingsbestyrelsens afgørende rolle

Afdelingsbestyrelsen spiller en vigtig rolle, når nye frivillige skal til, og når frivillighed skal påskønnes.

Det er ikke alle beboere, der ved, at man kan være frivillig i sin boligafdeling. Som afdelingsbestyrelse er det derfor en god idé at være synlig, tydelig og lettilgængelig.

For at få flere frivillige kan I overveje:

 1. Hvilke opgaver mangler vi hjælp til/hvad er målet?
 2. Hvem tror vi kan bidrage bedst muligt?
 3. Er der beboere, der har udtrykt interesse for at blive frivillige?
 4. Er der beboere, der nemt kan engagere flere frivillige?
 5. Hold øje med de beboere, der er aktive, og som udviser interesse for boligafdelingen.
 6. Tag direkte kontakt til de beboere, som I som afdelingsbestyrelse tænker kunne være gode at få med i det frivillige arbejde.
 7. Er det en løsning at inddrage frivillige organisationer i løsningen af en specifik opgave?
 8. Sæt frivillighed på dagsordenen i årshjulet, og afsæt midler i budgettet til de frivillige aktiviteter. Husk at påskønne de frivilliges indsats i årsberetningen og til afdelingsmøderne.

Læs Bo-Vitas frivilligstrategi.

 • Gøre opmærksom på muligheden for at yde en frivillig indsats på afdelingsmødet.
 • Fremhæv det frivillige arbejde i årsberetningen.
 • Være åben over for nye initiativer og idéer.
 • Bruge de sociale medier.
 • Tydeliggøre afdelingens frivillige aktiviteter. Det kan fx være med billeder og opslag på Facebook.
 • Omdele nyhedsbreve i postkasserne.

Se også guiden: ”Få frivilligheden til at spire og gro”.

Se eksempler på samarbejdsaftaler med frivillige.

Her er 5 gode råd til, hvordan afdelingsbestyrelsen kan fastholde og motivere de frivillige:

 1. Tid og ressourcer
  Husk at starte opgaven i god tid og med tilstrækkelig økonomi og nok frivillige. Det er vigtigt, at arbejdsopgavens størrelse er tilpasset de frivillige.
 2. Rammer
  Sæt klare rammer for opgaven.
 3. Dyrk fællesskabet
  Understøt det sociale blandt de frivillige, fx med købemad til møder og med løbende sociale arrangementer.
 4. Anerkendelse
  Husk at anerkende og sige tak for indsatsen, fx på de sociale medier, boligafdelingens opslagstavler, med frivilligdiplomer, gaver, nytårshilsener m.m.
 5. Ansvar og udvikling
  Skab rum for, at de frivillige kan tage ansvar og udvikle sig, ved at være åben over for nye tiltag og ved at sikre økonomisk råderum. Tilbyd fx personlig udvikling i form af kurser, oplæg og foredrag.
 1. Invitere til Frivilligfest én gang om året.
 2. Tilbyde bestyrelser og frivillige rådgivning og vejledning med Bo-Vitas trivselsindsats.
 3. Stille konkrete værktøjer og skabeloner til rådighed til bestyrelser og frivillige – se punktet “Vejledninger og værktøjer”.

Den frivillige indsats er opdelt i 3 niveauer:

Den formelle frivillige: Varetager en organiseret opgave, der udføres gentagne gange over en periode. Opgaverne er mangeartede og kan være defineret af andre end den frivillige selv. Det kan fx være opgaver som besøgsven, ekspedient i genbrugsbutik eller at passe en beboercafé.

 Ad hoc-frivillige: Varetager opgaver, der er afgrænsede, og som ofte opstår i forbindelse med planlægning eller afvikling af enkeltstående arrangementer og tiltag. Måske er der brug for hjælp til at omdele invitationer, til at rejse et festtelt, hænge en fastelavnstønde op eller være julemand til et julearrangement.

Den selvstyrende frivillige: Planlægger, afvikler og leder en bestemt aktivitet eller gruppe af frivillige over en længere periode. Det kan fx være en ugentlig basketballkamp, strikkecafé eller kulturklub.

Afdelingsbestyrelser, frivillige – grupper/udvalg/enkeltpersoner – kan søge råd og vejledning om frivillighed og brugen af de konkrete værktøjer og skabeloner hos Bo-Vitas Trivselsteam på trivsel@bo-vita.dk.

Find skabeloner og guides her:

Nyhed

En festhyldest for de frivillige i Bo-Vita

De frivillige gør en stor forskel og en ekstra indsats i hverdagen. De er hverdagens superhelte, som...

Nyhed

Bidrag fra Fonden Ensomme Gamles Værn giver mulighed for at styrke naboskabet i Bo-Vita

Mere end hver 10. dansker føler sig ensom og en stor andel af de ensomme bor alment....

Nyhed

Dansk og fransk politi- og ambassadebesøg i Den Grønne Trekant

Der var stort fremmøde fra toppen inden for dansk og fransk politi, den franske ambassade, Københavns kommune,...