Dit vand- og varmeforbrug

Du betaler hver måned for dit vand- og varmeforbrug

Ud over din husleje betaler du hver måned et a conto-beløb for dit forbrug af vand og varme.

Når året er omme, laver man et forbrugsregnskab, som er en opgørelse over, om du har betalt for den mængde vand og varme, som du har brugt.

 • Har du betalt for lidt, skal du efterindbetale et beløb, som automatisk bliver lagt til din husleje. På den måde betaler du for hele dit forbrug. 
 • Har du betalt for meget, bliver beløbet automatisk fratrukket din kommende huslejeindbetaling, sådan at du betaler mindre i husleje. 

Bo-Vita samarbejder med BO-VEST om udarbejdelse af forbrugsregnskaber en gang om året. Forbrugsregnskabet fordeler vand, varme og el mellem beboerne i ejendommen. 

Hvis forsyningsleverandøren ikke har fået adgang til at aflæse din måler, vil dit forbrug blive skønnet ud fra det forbrug, du havde sidste år.

Udgifterne fordeles ved at aflæse måleren i hver enkelt bolig.

Hvis der ikke er en måler i din bolig, bliver udgiften delt mellem beboerne i ejendommen i forhold til, hvor mange kvadratmeter bolig man har.

Forbrugsregnskabet modtager du én gang om året. Datoen for forbrugsregnskabet afhænger af, hvor du bor. Kontakt os, hvis du ønsker at vide, hvornår du kan forvente at modtage dit forbrugsregnskab.

Hvis du er flyttet, modtager du den sidste afregning, når årets forbrugsregnskab er udarbejdet.

Ja, det er muligt at forhøje din a conto-betaling af vand og varme.

Du kan ikke beslutte at betale mindre for dit vand og din varme, medmindre der er dokumentation for, at du betaler for meget.

Hvis du lige er flyttet ind, og du har overtaget en a conto-betaling, som er for høj i forhold til dit forbrug, er det muligt at få sat dit månedlige beløb ned.

Skriv til os på boligteam1@bo-vest.dk. Husk at oplyse navn, adresse og lejemålsnummer. Oplysningerne finder du blandt andet på din betalingsoversigt eller på tidligere huslejeopkrævninger. 

Skriv til os på boligteam1@bo-vest.dk, og få vurderet din mulighed for at betale din efterregning over flere måneder.

Hvis du betaler for vand og varme direkte hos dit forsyningsselskab, får du ikke noget forbrugsregnskab fra Bo-Vita/BO-VEST.

Hvis du er uenig i opgørelsen fra din forsyningsleverandør, skal du klage direkte til dit forsyningsselskab.

Læs mere om varmeregnskaber her: Brunata og Techem, eller skriv til boligteam1@bo-vest.dk.

Hvis du er uenig i dit forbrugsregnskab, som du har fået fra Bo-Vita/BO-VEST, skal du, senest seks uger efter at du har modtaget regnskabet, sende en klage/indsigelse på denne webformular.

Husk at oplyse navn, lejemålsnummer, og hvilke punkter der gør, at du ikke kan godkende regnskabet. Dit lejemålsnummer finder du på din betalingsoversigt eller på tidligere huslejeopkrævninger.

Hvis du ikke får medhold i din klage, bliver sagen automatisk indbragt for Beboerklagenævnet i den kommune, hvor du bor. Det er din sikkerhed for, at sagen bliver undersøgt nærmere og behandlet igen.

Du har også mulighed for selv at indbringe et forbrugsregnskab for Beboerklagenævnet, hvis du ikke kan få behandlet din klage/indsigelse. Find flere oplysninger på din kommunes hjemmeside.

Tips og råd til det bedste indeklima og forbrug af vand, varme og el

Mens du bor til leje i din bolig, er der en række gode råd til, hvordan du kan spare på vand, varme og el, gode råd til dit indeklima, sikkerhed i hjemmet, og hvis uheldet opstår. Se mere her:

 • Indstil termostaterne på radiatorerne på samme temperatur.
 • Hold samme temperatur i alle rum.
 • Luft ud flere gange dagligt.
 • Lav gennemtræk i kort tid én gang om dagen.
 • Få straks repareret toilettet og vandhanen, hvis de løber.
 • Fyld vaskemaskinen helt op.
 • Vask op i en balje i stedet for under rindende vand.
 • Stil en kande vand i køleskabet til at drikke, så vandet ikke skal løbe for at blive koldt.
 • Tjek jævnligt din elmåler.
 • Sluk for elektriske apparater på stikkontakten. Apparater på standby kan stadig bruge masser af strøm.
 • Skift pærerne i dine lamper ud med LED-pærer.
 • Brug tørresnoren udenfor i stedet for tørretumbleren.
 • Vask tøj ved lavest mulig temperatur, tjek, om 30 grader er nok.
 • Tjek, at temperaturen i køleskabet er 5 grader og i fryseren -18 grader.
 • Luft ud med gennemtræk to-tre gange dagligt i ca. fem minutter.
 • Hold en temperatur i alle rum på 19-23 grader.
 • Luk døren til badeværelset, når du bader. Luft ud, når du har været i bad.
 • Tør ikke tøj indenfor.
 • Tænd emhætten, når du laver mad.
 • Få små vandskader repareret hurtigt, og fjern årsagen til skaden.

Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde, fugtige miljøer. De findes i vandinstallationer og kan forårsage lungebetændelse/en influenzalignende sygdom. 

Har du været væk fra din bolig i længere tid, så sørg for at lade vandet løbe grundigt gennem bruseslangen, inden du bruger vandet. Bo-Vita sørger for løbende at overvåge og vedligeholde vandinstallationer.

 • Sæt røgalarmer op, og hav gerne en brandslukker stående.
 • Sørg for, at dine elinstallationer er lovlige, og tjek dem jævnligt.
 • Hold flugtveje frie og farbare. Brug ikke trappen til opbevaring.
 • Luk døre mellem gange, trapper og alle selvlukkende døre.
 • Forlad aldrig et tændt strygejern.
 • Forlad aldrig en gryde med olie/fedt under opvarmning.
 • Husk at slukke levende lys, når du forlader et rum.
 • Ryg aldrig i sengen.
 • Opbevar lightere/tændstikker utilgængeligt for børn, og lær dine børn om brandsikkerhed.
 • Du må aldrig grille indenfor.
 • Du må kun grille udenfor, hvis det er tilladt i din afdeling. Læs mere i jeres husorden. Find din boligafdeling.
 • Hvis du griller, skal du være opmærksom på at holde afstand til ejendommens facade og sørge for, at grillen står på et underlag, som ikke er brandbart.
 • Luk for vandet, og forsøg at fjerne mest muligt vand.
 • Kontakt dit ejendomskontor, så de kan besigtige skaden.
 • Kontakt dit forsikringsselskab, og anmeld skaden. De kan ofte hjælpe dig videre i håndteringen af skaden.
 • Tag billeder af vandskaden. Det kan gøre det meget nemmere at behandle din sag hos forsikringsselskabet.
 • Undersøg, om fugtige genstande er angrebet af skimmelsvamp, inden du flytter dem til et andet sted.

Det er din egen indboforsikring, der skal dække evt. udgifter til nyt indbo og til en midlertidig bolig (genhusning), mens eventuelle skader udbedres i din bolig. Har du ikke forsikring, eller dækker din forsikring ikke skaden, må du selv betale.

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...

Nyhed

Workshop krydret med godt naboskab

Den sidste mandag i maj måned mødtes godt 60 beboerdemokrater og ansatte fra Bo-Vita til workshop om...