Sammen bor vi – sammen gror vi

Beboere i 380 boliger i Bo-Vitas boligafdelinger har modtaget en mulepose med et grønt plantekit for at skabe grønne åndehuller, grønne fingre, grønt naboskab og samhørighed blandt beboerne. Succesen med at skabe spirende altaner og vindueskarme bliver i år gentaget blandt Bo-Vitas boligafdelinger. 380 lejemål har tilmeldt sig til konkurrencen om Bo-Vitas flotteste vindueskarm. Hver […]

Beboerdemokraterne i Bo-Vita er inviteret til workshop med fokus på naboskab

Noget af det særlige ved at bo alment til leje er; det er dig som beboer, der sammen med dine naboer bestemmer, hvordan det skal være at bo i din bolig og din boligafdeling. Det hedder beboerdemokrati. Beboerdemokrati er frivilligt arbejde Beboerdemokrater laver frivilligt arbejde, som ikke er lønnet, men til gengæld har man mulighed […]

Trivsel i fællesskab: Bo-Vitas indsats mod ensomhed

Sociale sammenkomster har været omdrejningspunktet i Bo-Vitas arbejde for at styrke fællesskabet i vores ældreafdelinger og modvirke den voksende ensomhed, som også opleves blandt ældre, der bor alment. Vi har oplevet, at beboerdemokratiet og nabofællesskabet også kan være bærende kræfter, når det kommer til at bryde den sociale isolation og ensomhed, som mange ældre står […]

Bo-Vita søger byggeprojektleder til fremtidens almene boliger

Vi søger en byggeprojektleder til en række spændende projekter – fra store og visionære nybyggerier til omhyggelige renoveringer af vores eksisterende boliger. I tæt samarbejde med dine kolleger i hele administrationen samt eksterne rådgivere skal du være med til at lede en opgaveportefølje på ca. 2.6 mia. kr. Bo-Vita arbejder ud fra vores bygherrestrategi, hvor […]

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og renovere.I marts 2021 begyndte diskussionerne på ny om udvikling og renovering af Den Grønne Trekant. Årsagerne var blandt andet, at det var, og stadig er, marginale faktorer, der afgør, om Den Grønne Trekant bliver et omdannelsesområde. Samtidig er […]

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som organisation har vi derfor pligt til at gennemføre forbedringer og effektiviseringer i hele vores organisation. Det betyder, at her i starten af det nye år har Bo-Vita gået igennem en omstrukturering, hvor opgaverne er blevet omfordelt mellem administrationen […]

Demokratiet har talt: Repræsentanterne i Bo-Vita har stemt, bidraget og besluttet

Den 12. december 2023 mødtes 40 repræsentanter fra Bo-Vitas afdelingsbestyrelser, administrationen i Bo-Vita og BO-VEST til årets repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet havde en anderledes begyndelse end de andre år, for allerede fra start blev der stillet forslag om en ændring af den udsendte dagsorden. 30 stemte for, at dagsordenen skulle følges, og 10 stemte imod. ”Vi har […]

Tre arrangementer fra Trivselsindsatsen i Bo-Vita

I løbet af de seneste måneder har beboerne i vores boligområder haft fornøjelsen af at deltage i tre arrangementer, der har styrket fællesskabet og trivslen mellem naboer og skabt gode minder. Kagegilde og foredrag om juletraditioner på La Glace Med støtte fra Bo-Vita har godt 210 beboere været inviteret til kagegilde og et foredrag om […]

Ny administrativ ledelse i Bo-Vita

Vi har i går sagt farvel til Bo-Vitas administrerende direktør Steffen Boel Jørgensen, der har valgt træde tilbage fra sin stilling på grund af sygdom. Vi sagde også farvel til vicedirektør Troels Buch Kristensen, der går på pension. I dag byder vi velkommen til vores nye direktør. Bo-Vita byder velkommen til vores nye direktør: Georg […]

Læs vores årsberetning 2023

I år har vi haft særlig fokus på vores mål om “Boliger for alle”. Ved årets begyndelse samledes over 50 medlemmer, ejendomsmestre og administrationen for at dykke ned i beboerdemokratiet og inspirere til daglige initiativer, der styrker vores nabofællesskab. Vi tror på, at et godt nabofællesskab er grundlaget for et velfungerende beboerdemokrati. Derfor har vi […]