Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Trivsel i fællesskab: Bo-Vitas indsats mod ensomhed

Sociale sammenkomster har været omdrejningspunktet i Bo-Vitas arbejde for at styrke fællesskabet i vores ældreafdelinger og modvirke den voksende ensomhed, som også opleves blandt ældre, der bor alment. Vi har oplevet, at beboerdemokratiet og nabofællesskabet også kan være bærende kræfter, når det kommer til at bryde den sociale isolation og ensomhed, som mange ældre står over for.

Oplevelsen af ensomhed er en stigende tendens i vores samfund som påvirker trivslen og sammenhængskraften. Mere end 100.000 danskere over 65 år føler sig ensomme i en grad, der påvirker deres hverdag. Derfor er Bo-Vita i samarbejde med Ensommes Gamle Værn, gået aktivt ind i kampen mod ensomhed og social isolation blandt beboerne i vores ældreafdelinger.

”Mange undersøgelser viser, at hvis man har et godt socialt netværk, har man en bedre livskvalitet og lever længere” siger Marianne Jørgensen, næstformand i Bo-Vitas organisationsbestyrelse. ”Som almen boligorganisation kan vi gøre meget for at mindske ensomheden blandt vores beboere. Værdien af et godt naboskab er uvurderlig. Vi værner om nabo- og fællesskabs muligheder fx gennem at tage del i beboerdemokratiet, brugen af fælleslokalerne og at deltage i sociale aktiviteter. Alle tiltag støttes lokalt af Trivselsindsatsen, og Bo-Vitas afdelingsbestyrelser kan få hjælp til at realisere naboskabsfremmende initiativer via Trivselsindsatsen”.

“Vi er meget opmærksomme på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre. Under overskriften ‘Hej nabo – vil du med’ tilbyder vi løbende arrangementer gennem Trivselsindsatsen. Vi har fx været på guidet tur til Sophienholm i juli og til Moulin Rouge musical i Falkonersalen i september. Derudover understøtter vi de frivillige initiativer i boligafdelingerne, såsom kaffeklubber, kulturudvalg og musikindslag,” fortæller Sisse Elmer Thomsen, der er leder af Trivselsindsatsen. “For at bryde med ensomheden er det ofte nødvendigt med en invitation og en håndsrækning til at tage skridtet ud af lejligheden og den sociale isolation. Beboerne har god indsigt i, hvilke naboer der har brug for hjælp, og det er opmuntrende at se, hvordan de sociale aktiviteter skaber mulighed for dette.”

“Det første ”hej” til en nabo og den første deltagelse i fælles arrangementer er ofte starten på nye nabofællesskaber og sociale oplevelser, der er afgørende for den enkelte beboers trivsel. Det er her, man som beboer møder hinanden og får øjnene op for fællesskabet. En beboer kan have brug for hjælp til indkøb, en anden til at ringe til lægen, og mange har brug for nogen at tilbringe jul eller nytår sammen med. Alle har forskellige behov og kan bidrage forskelligt til fællesskabet”.

Bor du i en af Bo-Vitas boligafdelinger? Hold øje med invitationer fra Trivselsindsatsen og følg med på Trivselsindsatsens Facebookside for nye arrangementer, hvor du kan være med.

95 beboere på +65 år mødtes på tværs af Bo-Vitas boligafdelinger i Falkoner Salen til tre-retters middag og forpremiere på Moulin Rouge.

Beboere fra senior- og ældreafdelinger på tværs af Bo-Vitas boligafdelinger har haft mulighed for at invitere hinanden med på en guidet bustur med middag på Sophienholm. Under turen passerede deltagerne UNESCO’s Verdenskulturarv langs Dyrehaven, Mølleåen og Danmarks største fredede industrianlæg, Brede Værk. Mens frokosten og udsigten blev nydt på Sophienholm, gik snakken livligt, og der spirede nye nabo-, fælles- og venskaber.

I Klostergårdens Plejehjem samles beboere fra Bo-Vitas senior- og ældreafdelinger. Foredragsholder Lillien Hjort West tog dem Rundt i den humoristiske verden. Efter foredraget blev der spist sushi i beboerlokalet hos seniorbofællesskabet Sankt Joseph.

Fakta
Mere end 100.000 danskere over 65 år føler sig ensomme på en måde, der påvirker deres hverdag. Ensomsoplevelsen fører ofte til hyppig kontakt med læger, hjemmepleje og myndigheder. Ensomhed er også en faktor i flere indlæggelser på hospitaler og i psykiatrien (Ældresagen 18.11.2022).

Hvad er Trivselsindsatsen?
Trivselsindsatsen i Bo-Vita er en fast integreret del af boligorganisationen og har til formål at styrke trivslen og sammenhængskraften i alle vores afdelinger. Trivselsindsatsen arbejder tæt sammen med beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelserne, der består af frivilligt engagerede beboere. Donationen fra Fonden Ensomme Gamles Værn har styrket vores muligheder for at forebygge og bekæmpe ensomhed.

Hvis du har brug for hjælp til at realisere et initiativ, som kan styrke trivslen og fællesskabet i din boligafdeling, er du velkommen til at kontakte Team Trivsel på trivsel@bo-vita.dk.

Nyhed

Beboerdemokraterne i Bo-Vita er inviteret til workshop med fokus på naboskab

Noget af det særlige ved at bo alment til leje er; det er dig som beboer, der...

Nyhed

Sammen bor vi – sammen gror vi

Beboere i 380 boliger i Bo-Vitas boligafdelinger har modtaget en mulepose med et grønt plantekit for at...

Nyhed

Bo-Vita søger byggeprojektleder til fremtidens almene boliger

Vi søger en byggeprojektleder til en række spændende projekter – fra store og visionære nybyggerier til omhyggelige...