Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Af: erasten.com

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og renovere.

I marts 2021 begyndte diskussionerne på ny om udvikling og renovering af Den Grønne Trekant. Årsagerne var blandt andet, at det var, og stadig er, marginale faktorer, der afgør, om Den Grønne Trekant bliver et omdannelsesområde. Samtidig er der behov for, at boligerne i Den Grønne Trekant bliver renoveret, hvilket vi er forpligtet til ifølge Almenloven, og det er en økonomisk dyr investering.
 
Den 23. november 2022 stemte 79,4 % af de fremmødte beboere ”ja” på ekstraordinært afdelingsmøde i Den Grønne Trekant til at Bo-Vita fortsætter med planerne for renovering, delvis nedrivning, til- og ombygning samt salg af byggeretter i Den Grønne Trekant til opførsel af private boliger på grunden ud mod Vermundsgade. De planer er nu godkendt af Københavns Kommune.

Den grønne trekant bliver grønnere
”Vi er glade for, at Københavns Kommune har givet grønt lys til, at vi arbejder videre med at nedrive nogle af vores boliger for at opføre det samme antal nye almene boliger på en ny og forbedret måde i Den Grønne Trekant,” siger Jan Hyttel, der er formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita.
 
”Opgaven bliver nu at sikre, at byggeriets højde giver de bedst mulige lysforhold i gårde og boliger. Vi åbner boligområdet op med nye trygge forbindelser og større portåbninger til Den Grønne Trekant, og vi skal undersøge i hvilken grad, der åbnes for gennemkørende biltrafik, og om det kan begrænses til service- og ærindekørsel. Endelig skal det sikres, at Den Grønne Trekant er grøn både udadtil og indadtil i de indre gårde.

Vi arbejder også videre med at sælge byggeretter til opførsel af ca. 180 private boliger på grunden ud mod Vermundsgade. Dette salg gør det muligt at opnå tilstrækkeligt med penge til at finansiere renoveringen af de eksisterende boliger i Den Grønne Trekant, så huslejen kan holdes så meget i ro som muligt. De nye private boliger bidrager også til en mere mangfoldig beboersammensætning, hvilket betyder, at Den Grønne Trekant kan bevæge sig væk fra regeringens liste som udsat boligområder”.

Den videre proces
Beboerne i Den Grønne Trekant bliver snart inviteret til et orienteringsmøde om, hvad beslutningen i Københavns Kommune betyder for boligområdet og beboerne.
I Københavns Kommune forventer man, at forslag til lokalplan er klar i starten af 2025 til vedtagelse medio 2025.

Se startredegørelsen fra Københavns Kommune 

Se nyhedsbreve i Den Grønne Trekant her 

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...

Nyhed

Demokratiet har talt: Repræsentanterne i Bo-Vita har stemt, bidraget og besluttet

Den 12. december 2023 mødtes 40 repræsentanter fra Bo-Vitas afdelingsbestyrelser, administrationen i Bo-Vita og BO-VEST til årets...