Ombygning, tilbygning og nedrivning
Baggrund for helhedsplanen med om- og tilbygning samt nedrivning

Den 23. november 2022 stemte 79,4 % af de fremmødte beboere ”ja” på et ekstraordinært afdelingsmøde i Den Grønne Trekant til, at Bo-Vita fortsætter med planerne for renovering, delvis nedrivning, til- og ombygning samt salg af byggeretter i Den Grønne Trekant til opførelse af private boliger på grunden ud mod Vermundsgade. Planerne er godkendt af Københavns Kommune.

Årsagerne til planerne om om- og tilbygning samt nedrivning er:

 1. Det er marginale faktorer, der afgør, om Den Grønne Trekant bliver et omdannelsesområde.
 2. Boligerne i Den Grønne Trekant trænger ifølge tilstandsrapporter til at blive renoveret, og ifølge Almenloven er vi som alment boligområde forpligtet til at vedligeholde boligerne.
 3. Det er en økonomisk dyr investering at renovere boligerne i Den Grønne Trekant. Salg af byggeretter til opførelse af private boliger kan være med til at finansiere renoveringen, så huslejen kan holdes nede.
 4. Københavns Kommune arbejder i øjeblikket med en større lokalplan for området
  Vermundskvarteret, hvor man ønsker at større sammenhæng til den omkringliggende by og mulighed for at etablere dagligvarebutik samt lægehus i Den Grønne Trekant. Derudover ønsker man, at Sigurdsgade bliver mere grøn.

 

 

Oversigtsbillede

Overordnet vision for Den Grønne Trekant

Overordnede visioner for helhedsplanen
 • Den Grønne Trekant skal fremtidssikres, og trygheden i området skal øges.
 • Antallet af almene boliger fastholdes i Den Grønne Trekant.
 • Antallet af P-pladser til eksisterende boliger fastholdes, men omplaceres.
 • Der etableres nye almene tagboliger med terrasser og altaner.
 • På grund af tagets hældning kan der bygges op til to etager yderligere på bygningerne uden en markant højdestigning.
 • Der tages højde for sol- og lysindfald.
 • Der skabes bedre adgangsforhold til boligerne med elevatorer i alle opgange og bedre dagslysforhold i opgange.
 • Der etableres nye udgange i stuelejlighederne med små haver og grønne områder med stier.
 • Fællesrum flyttes op fra kælderen og indrettes udvalgte steder i stueetagerne.
 • Trygge forbindelser i området, hvor porte og gennemgange gøres bredere og højere.
 • Den Grønne Trekant åbnes op for blød trafik og kun begrænset adgang for biler.
 • Hvis beboerne vedtager byggeprojektet forventes det byggestart i medio 2026.

 

Se præsentation af helhedsplanen fra beboermødet den 6. juni 2024: Beboermøde 6 6. VK Slides

 

 

Vision

Overordnet vision

Fortaetning

Fortætning

Almene Tagboliger

Almene tagboliger

Parkering

Parkering

Straedet

Strædet

Kantzoner Og Haverum

Kantzoner og haverum

Opgange

Opgange