Helhedsplanens faser
Faserne i en renoverings-/helhedsplan

Planlægningen af forandringsplanen i Den Grønne Trekant er en tidskrævende proces, hvor både myndigheder og beboere inddrages.

Det er beboerne, der i sidste ende stemmer, om forandringsplanen skal gennemføres. Kommunen og Landsbyggefonden skal også godkende projektet.

Som beboer bliver du løbende orienteret, når der er nyt i projektet.

Den første fase er forberedelsesfasen. Her bliver krav, rammer og målsætninger for forandringsplanen afklaret med myndighederne. Det er også her, det planlægges, hvordan I beboere kan inddrages i arbejdet med forandringsplanen.

I denne fase inddrages du som beboer.

Du bliver inviteret til fællesmøder og workshops, hvor du kan stille spørgsmål og komme med forslag og kommentarer til projektet.

På baggrund af input udarbejdes det første forslag til en forandringsplanen.

Beboerne stemmer om den endelige forandringsplan på et afdelings-/beboermøde.