Ny affaldsløsning
Ny affaldsløsning

Københavns Kommune har nye krav til affaldssortering og Den Grønne Trekant har fået påbud fra Arbejdstilsynet, som kræver, at arbejdsmiljøet omkring tømning af affaldscontainere i kælderen bliver forbedret.

På beboermødet den 6. juni 2024 har beboerne i Den Grønne Trekant derfor enstemmigt vedtaget, at:

  • Lukke alle affaldsskakter.
  • Etablere 7 affaldsøer, hvor affald skal sorteres i forskellige affaldsbeholdere efter anvisninger fra Københavns Kommune.
  • Vi får tømt affald to gange om ugen.
  • Udgifter dækkes fra boligafdelingens opsparing.
  • Der sker ingen huslejestigning.
  • Det forventes, at de nye affaldsøer etableres i efteråret 2024. Mere information følger.