Genhusning
Midlertidig og permanent genhusning/flytning

Det er ikke muligt at bo i en bolig uden køkken og bad, derfor skal du flytte i når renoveringen af din bolig går i gang. Det kaldes genhusning. Renoveringsperioden kommer til at variere fra bolig til bolig.

Du modtager et skema fra genhusningsteamet, hvor dine behov og ønsker kan noteres. Der vil også være mulighed for personlige samtaler.

Du får 2 tilbud om genhusning:

1. Midlertidig Genhusning

Midlertidig genhusning betyder, at du flytter midlertidigt til en anden lejlighed, mens din egen lejlighed bliver renoveret. Når din lejlighed er færdigrenoveret, flytter du tilbage til den samme lejlighed igen.

Når du skal flytte, skal du selv sørge for at pakke alle møbler og personlige ejendele ned samt gøre din bolig ren. Din genhusningsbolig er tom, når du ankommer.

Husleje

 • Du betaler det samme i husleje, mens du genhuses midlertidigt.
 • Hvis huslejen er lavere i genhusningsboligen, betaler du også en lavere husleje.
 • Du kommer ikke til at betale mere, hvis du bliver genhuset i en større bolig, hvor huslejen er dyrere.
 • Hvis du selv kan finde en anden bolig, er det også en mulighed. I så fald vil du spare huslejen.
 • Eventuelle tilskud som boligstøtte og andre ydelser fortsætter uændret.
 • Når du bliver midlertidigt genhuset, skal du ikke betale indskud.
 • Opbevaring tilbydes, hvis der ikke er plads til alle dine ejendele i den midlertidige genhusningsbolig.

 

Forbrug – vand, varme og el

 • Du kommer skal betale a conto for vand, varme og el.
 • Dit forbrug aflæses, når du flytter for at blive genhuset, og når du flytter tilbage igen.

 

Hvornår skal du flytte?

 • Så snart flyttedatoen ligger fast, får du besked. I henhold til loven skal du varsles mindst 3 måneder før din flytning.
 • Tilbud om genhusningsbolig kommer samtidig med din varsling.
 • Tilbuddet skal du underskrive og sende retur.
 • Vi forventer at alle, som ønsker det, kan blive midlertidig genhuset i Den Grønne Trekant i de boliger, som i dag udlejes på midlertidigt basis.
 • Den midlertidige genhusning kommer til at ske i etaper, så alle ikke skal flytte på en gang.
 • Renovering af boligerne i Den Grønne Trekant planlægges at ske i samme øjeblik som ombygningen/nedrivningen. Lokalplanen for denne del af byggeprojektet forventes at blive vedtaget i Københavns Kommune medio 2025. Beboerne skal først stemme om renoveringen, når lokalplanen er vedtaget.
2. Permanent genhusning
 • Permanent genhusning er, hvis du flytter til en ny bolig, og ikke flytter tilbage til den samme bolig igen.
 • Når du genhuses permanent, dvs. at du fraflytter din bolig permanent, betragtes lejeforholdet ifølge loven som nyt, også selvom lejligheden ligger eventuelt ligger i Den Grønne Trekant.
 • Du skal betale den husleje, som den nye bolig koster, uanset om den er højere eller lavere end den husleje, du betaler i dag.
 • Du skal selv betale difference mellem dit gamle indskud i Den Grønne Trekant og det nye indskud i en ny bolig.
  Du har mulighed for at få hjælp til eventuelt at afdrage indskud på en ny bolig.
 • Du gives maks. op til 2 skriftlige tilbud om en ny bolig. Hvis der takkes ’nej’ til begge tilbud, må man selv finde en ny bolig.
Flytning
 • Du skal selv sørge for at pakke ned og pakke ud.
 • Du skal selv sørge for at rengøre din bolig, når du flytter.
 • Bo-Vita stiller flyttekasser til rådighed.
 • Bo-Vita sørger og betaler for et flyttefirma, der kommer og hjælper med selve flytningen.
 • Du skal selv pakke dit kælderrum ned og få opbevaret dine ejendele et andet andet sted.
 • Opbevaring tilbydes, hvis der ikke er plads til alle dine ejendele i den midlertidige genhusningsbolig.

 

Her kan du læse alt om genhusning. Den Grønne Trekant