Hvad skal renoveres?
Hvad skal renoveres i Den Grønne Trekant?

Tilstandsrapporten for Den Grønne Trekant viser, at der er behov for, at vi renoverer:

  • Tag, tagrender, facader og sokler.
  • Opgange, altaner, kældertrapper og elevator­skakte.
  • Elinstallationer og udskiftning til LED-belysning.
  • Vinduer i GM-bygningen.
  • Badeværelser og køkkener.
  • Indvendige gulve og indbyggede skabe.
  • Legepladser og gårdrum.
  • Klimatilpasning i forhold til fremtidens større regnmængder.
  • Brandforhold skal optimeres.
  • Kloakker skal besigtiges og renoveres.

Renoveringen er endnu ikke vedtaget af beboerne i Den Grønne Trekant.