Vil du bo hos os?
Vil du bo i seniorbofællesskabet Arsenalet?

Er du interesseret i at komme til at bo i Arsenalets seniorbofællesskab kan du skrive til en udlejningsmedarbejder i BO-VEST her.