Interessegruppe
Værdigrundlag, husorden og seniorbofællesskaber

På et møde i boligafdelingen (afdelingsmøde) nedsættes der en bestyrelse (afdelingsbestyrelse) omkring seniorbofællesskabet. Afdelingsmødet og -bestyrelsen kan selv udarbejde retningslinjer og formulere fælles værdier for seniorbofællesskabet i Arsenalet.

Læs mere om beboerdemokratiet i de almene boliger her

Læs mere om det at være frivillig i din boligafdeling her

Faellesskab
Hvad er et værdigrundlag?

Værdigrundlaget er de fælles værdier, man ønsker for seniorbofællesskabet. Det er det sociale fundament for fællesskabets beboere og livet sammen.

Ofte ønsker seniorbofællesskaber at skabe rammerne om et hjem, der bygger på gensidig respekt, åbenhed og tolerance med plads til det individuelle og det fælles.

Seniorbofællesskabet kendetegnes ofte ved tryghed, fællesskab, rummelighed og respekt for privatlivet.

Læs mere om, hvad et seniorbofælleskab er, her.