Seniorbofællesskabet
Et seniorbofællesskab i Kregme

En af gårdklyngerne i Kregmehusene bliver et seniorbofællesskab med 16 boliger med 2 rum på 55 m2.

 

Hvad er et seniorbofællesskab?

Et seniorbofællesskab er et bofællesskab med hjemmet som ramme. Her kan man bo sammen og alligevel være sig selv.

Beboerne i et seniorbofællesskabet skal være i alderen +55 år og ikke have hjemmeboende børn.

Ved jeres første afdelingsmøde vælges en afdelingsbestyrelse, herefter er du som beboer selv med til at stemme om husordenen.

Seniorbofællesskaber er en boligform, der passer til dem ønsker at deltage aktivt i et positivt nabo- og fællesskab med ligesindede. Det forventes, at alle bidrager med det, man evner, for at skabe det bedst mulige fællesskab. Beslutninger om fælles sager træffes på demokratisk vis. Ens bofæller udgør et netværk, som supplerer familie og venner.

Seniorbofællesskabet får sit eget fælleshus

Som en del af gårdklyngen får seniorbofællesskabet sit eget fælleshus.

Fælleshuset er midtpunktet for arrangementer og fællesaktiviteter, som defineres af beboerne selv. Fx kan man spise sammen, dyrke yoga, arrangere foredrag og havedage eller fejre højtider og fødselsdage sammen. Bofællesskabet skaber sine egne traditioner.

Bofællesskabets værdigrundlag er afgørende for vurderingen af, om det er noget for dig at blive en del af fællesskabet.