Alt om afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen arbejder for
fællesskabets og boligafdelingens bedste

Afdelingsbestyrelsens opgave er at sikre, at boligafdelingen fungerer i forhold til husordensregler, økonomi, det sociale og tryghed. Afdelingsbestyrelsen støtter udvikling og initiativer, der er til fællesskabets og boligafdelingens bedste og sørger for, at beboerbestemte projekter bliver gennemført.

 • Indkalder til afdelingsmøder og gennemfører mødets beslutninger.
 • Fører tilsyn med daglig drift og sørger for ro og orden.
 • Laver forslag til regnskaber og budget.
 • Er bindeled mellem beboere og Bo-Vita/BO-VEST.
 • Støtter sociale arrangementer i afdelingen.
 • Se eksempel på afdelingsbestyrelsens årshjul 

Ud over at sørge for den interne kontakt i boligafdelingen står afdelingsbestyrelsen også for kontakten udadtil. Det er typisk kontakt til organisationsbestyrelsen i Bo-Vita, lokale samarbejdspartnere m.fl. Her kan bestyrelsen være beboernes samlede stemme og arbejde for, at beboernes fælles behov og ønsker bliver prioriteret.

Bestyrelsen består af beboere og vælges af beboere på afdelings-/beboermødet. Der skal være mindst 3 medlemmer i bestyrelsen, og alle afdelingens beboere er velkomne til at stille op.

En bestyrelsesplads er din allerbedste mulighed for at få indflydelse og gavne det sted, du bor.

Det er frivilligt, ulønnet arbejde at være medlem af en afdelingsbestyrelse, hvor du får mulighed for at:

 • gøre en forskel.
 • få indflydelse og blive hørt.
 • bidrage til beslutninger.
 • få brugt dine kompetencer.
 • blive udviklet.
 • deltage i kurser.
 • lære dine naboer og dit boligområde bedre at kende.
 • hjælpe andre.
 • blive en betydelig del af naboskabet og fællesskabet.
 • stå stærkere som frivillig.

Afdelingsbestyrelser mødes typisk en gang om måneden eller med et par måneders mellemrum. På møderne taler man om den generelle udvikling i afdelingen, pludseligt opståede behov eller andre sager, der har med drift, trivsel og hverdagslivet i boligafdelingen at gøre. Se eksempel på en afdelingsbestyrelses årshjul.

Log på bestyrelsesweb og se nøgletal for din boligafdeling m.m.

Find mere inspiration/information til dit bestyrelsesarbejde her:

Demokratinet 

Persondata
Hvilke oplysninger må afdelingsbestyrelsen have om beboerne?

Om afdelingsbestyrelsens opgaver
Indblik udfærdiget af BL, Danmarks Almene Boliger. 

Nyhed

En festhyldest for de frivillige i Bo-Vita

De frivillige gør en stor forskel og en ekstra indsats i hverdagen. De er hverdagens superhelte, som...

Nyhed

Bidrag fra Fonden Ensomme Gamles Værn giver mulighed for at styrke naboskabet i Bo-Vita

Mere end hver 10. dansker føler sig ensom og en stor andel af de ensomme bor alment....

Nyhed

Dansk og fransk politi- og ambassadebesøg i Den Grønne Trekant

Der var stort fremmøde fra toppen inden for dansk og fransk politi, den franske ambassade, Københavns kommune,...