Fælleshus
Fælleshus for alle

I bebyggelsens hjerte kommer et 200 m2 stort fælleshus, gadekær og aktive arealer til blandt andet boldspil med etablering af et boldbur. Her kommer også genbrugs- og affaldssortering for hele bebyggelsen.

Kregmehusenes fælleshus placeret i hjertet af bebyggelsen