Vedligeholdelse af din bolig
når du bor til leje

Hvordan skal din bolig vedligeholdes og passes?

Din bolig er vedligeholdt efter det, der hedder en A- eller B-ordning. Det har betydning for, om din bolig er istandsat, når du flytter ind, og om den skal istandsættes igen, når du flytter. 

I vedligeholdelsesreglementet for din boligafdeling kan du se, om din bolig vedligeholdes efter en A- eller B-ordning. 

 • Når du flytter ind i en bolig med A-ordning:
  Din bolig er nyistandsat, når du flytter ind. Dvs. at boligen er malet/hvidtet/tapetseret, og gulvene er behandlet.
 • Når du flytter fra en bolig med A-ordning:
  Boligen skal normalistandsættes med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades der, hvor det ved fraflytningssynet bestemmes, at det fremstår håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Du betaler som lejer for udgifterne til normalistandsættelsen, når du flytter. Dit boligselskab overtager gradvist denne udgift. Det betyder, at jo længere tid du bor i boligen, jo mindre skal du som lejer betale af istandsættelsen, når du flytter. Det kan du læse mere om din boligafdelings vedligeholdelsesreglement.

Som lejer betaler du altid for alle udgifter til istandsættelse, der skyldes misligholdelse.

Bo-Vita har ansvaret for udvendig vedligeholdelse.

Hvis din bolig vedligeholdes med en B-ordning, betyder det, at du hver måned med huslejen betaler et beløb til boligens vedligeholdelseskonto.

Pengene på boligens vedligeholdelseskonto følger boligen og ikke dig som lejer. Når du flytter, bliver pengene på vedligeholdelseskontoen. På den måde deles man som lejere om udgifterne til boligens vedligeholdelse.

 • Når du flytter ind i en bolig med B-ordning:
  Boligen er sat i stand i forhold til de regler, der er i din boligafdelings vedligeholdelsesreglement.
  Hvis du synes, at der trænger til at blive malet eller tapetseret, eller at gulvene trænger til en let slibning, kan pengene på boligens vedligeholdelseskonto bruges. Tal med dit ejendomskontor.
 • Der kan ikke bruges flere penge, end der står på vedligeholdelseskontoen, og pengene kan kun bruges på at vedligeholde boligen.

Husk at tale med dit ejendomskontor, inden du går i gang.

 • Når du flytter fra en bolig med B-ordning:
  Boligen skal ikke sættes i stand. Du skal sørge for rengøring, og kalk m.m. skal fjernes. Tal eventuelt med dit ejendomskontor om, hvad du skal gøre, inden du flytter. Som lejer er det dit ansvar, at boligen ikke forringes/misligholdes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Boligens vedligeholdelseskonto lukkes, når du har opsagt boligen. Når du flytter, foretages et fraflytningssyn, hvor boligen bliver vurderet i forhold til slid, ælde og eventuelt mislighold.

Husk at passe godt på din bolig, mens du bor her.

Misligholdelse er forringelser/skader på boligen, som opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Hvis du ikke har gjort rent/fjernet kalk, når du flytter, betragtes det også som misligholdelse.

Hvis der er tale om misligholdelse, skal du som beboer selv betale for istandsættelse af boligen, når du flytter. Det gælder både ved en A- og ved en B-ordning.

Almindeligt slid og ælde, der følger med at bo i en bolig, og som nemt kan vedligeholdes med maling eller lakering, betragtes ikke som mislighold.

Tal med ejendomskontoret i din boligafdeling, hvis du er i tvivl.

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og...

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...