Fleksibel udlejning

I Bo-Vita udlejes mere end 40 procent af boligerne efter fleksible kriterier.

Boligsøgende

Du skal opfylde minimum ét af følgende kriterier, for at få fortrinsret til en bolig i nedenstående boligområder:

 • Arbejdsmarkedstilknytning (A1)
  Fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde i minimum 25 timer pr. uge. Dokumentation: tre måneders lønsedler eller ansættelsesaftale.

 • Unge og uddannelsessøgende (A2)
  Fortrinsret for unge under uddanelse. Dokumentation: uddannelsesbevis og uddannelsesaftale.

 • Unge uddannelsessøgende på lokal uddannelsesinstitution (A3)
  Fortrinsret for unge under uddannelse på en lokal uddannelsesinstitution beliggende indenfor en radius af 1 km fra de boligafdelinger, der er med i initiativet.

 • Seniorer (B1)
  Personer/Familier i kommunen, hvor mindst et af hustandens medlemmer er over 62 år, som frigiver en større bolig i kommunen. Dokumentation: sygesikring.

 • Skilsmisseramte (B2)
  Personer i Københavns Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få en ny bolig, kan opnå fortrinsret i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Parret må godt flytte fra hinanden efter skilsmisse/separation/-samlivsophævelse.

Boligafdelinger

I følgende boligområder er det kun nødvendigt at opfylde ét af de fire kriterier for at få fortrinsret til en bolig.

 • Islandsgården
 • Fortvænget
 • Kamhusene
 • Kongelundsgården
 • Lillebyen
 • Lærkevej
 • Gylderisparken
 • Spaniensgade
 • Møntbo
 • Bodenhoffs Plads
 • Strandgade
 • Wilders Plads
 • Store Mariendal
 • Lukretiavej
 • Serbiensgade
 • Den Grønne Trekant
 • Frederik den 7’s gade
 • Mjølnerparken
 • Julius Blomsgade
 • Vangehusvej
 • Lyshøjgårdsvej
 • Ryesgade
 • Prags Boulevard
 • Glasvej
 • Pr. Charlotte Gade
 • Blegdamsvej
 • Akacieparken
 • Viktoriagade
 • Grönings Have
 • Sluseholmen
 • Parkhusene
 • Stævnen
 • Grønttorvet
 • Dortheavej

Unge under uddannelse kan få fortrinsret i følgende boligområder, såfremt uddannelsesstedet ligger maks. 1 km fra den tilbudte bolig.

 • Lukretiavej
 • Den Grønne Trekant
 • Mjølnerparken
 • Akacieparken