Seniorbofællesskab
Seniorbofællesskabet på Trestensvej

Der bliver bygget 34 seniorboliger som lejligheder placeret i to rundklynger.

Læs mere om boligerne her.

Hvad er et seniorbofællesskab?
Et seniorbofællesskab er et bofællesskab med hjemmet som ramme. Her kan man bo sammen og alligevel være sig selv.

Beboerne i et seniorbofællesskabet skal være i alderen +55 år og ikke have hjemmeboende børn.

Ved jeres første afdelingsmøde vælges en afdelingsbestyrelse, herefter er du som beboer selv med til at stemme om husordenen.

Seniorbofællesskaber er en boligform, der passer til dem ønsker at deltage aktivt i et positivt nabo- og fællesskab med ligesindede. Det forventes, at alle bidrager med det, man evner, for at skabe det bedst mulige fællesskab. Beslutninger om fælles sager træffes på demokratisk vis. Ens bofæller udgør et netværk, som supplerer familie og venner.