Boligerne
48 almene boliger og et seniorbofællesskab

Trestensvej bliver en blanding af almene og private boliger. Familieboligerne er rækkehuse spredt mellem to klynger og seniorboligerne er samlet i 2 rundbygninger. Boligerne er placeret omkring fælles gårdhaver for at skabe et mangfoldigt fællesskab og en effektiv infrastruktur sørger for at holde gårdrum bilfri og trygge for børnefamilier.

Trestensvej består af:

 • 14 almene familieboliger er opført som rækkehuse i 1 plan på 95 m2.
 • 34 almene lejligheder i seniorbofællesskabet er i 1 plan på 85 m2.
 • Et fælleshus.
 • Private boliger.

Læs mere om boligerne her.

Arkitektur

Byggeriet er designet til at harmonere med det omkringliggende landskab og signalerer sammenhængskraft og fællesskab. Der er lagt særligt vægt på:

 • Bæredygtige materialer
  Fokus på langtidsholdbare, miljøvenlige materialer med lavt ressourceforbrug.
  Vi undersøger muligheden for at  anvende CLT (kryds-laminatet træ) til konstruktionen.
  Almenboliger med facader i gråt træ og private rækkehuse i grå mursten, der matcher træets nuancer.
 • Sammenhæng og variation
  Træ- og murstensfacader skaber et smukt lysspil og en varieret oplevelse af byggeriet.
  Forskydninger i facaden og nicher med ubehandlet træ, skaber dybde og variation.
 • Nem vedligeholdelse
  Byggeriet er designet med fokus på lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
  Vinduer og døre planlægges med træ-/aluprofiler.

 

Bæredygtigt byggeri

Trestensvej er udviklet ud fra en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Vi fokuserer på at balancere miljømæssige, tekniske, økonomiske og sociale aspekter i designvalgene.

 • Social Bæredygtighed
  Skaber diversitet og inklusion gennem stærke fællesskaber.
  Faciliteter og strukturer, der opfylder både nuværende og fremtidige generationers behov.
 • Teknisk Bæredygtighed
  Planlægning af nul-emissionshuse med brug af CLT-elementer.
  Sundt indeklima og lavt CO2-aftryk.
  Opsamling og genanvendelse af regnvand samt vandbesparende foranstaltninger.
 • Økonomisk Bæredygtighed
  Fleksibelt byggesystem med præfabrikerede facademoduler og en husdybde på 9,5 meter.
  Robust og enkel bygningsform, der kan tilpasses fremtidige behov.
  Fornuftige løsninger og materialer med lang holdbarhed til en overkommelig pris.
 • Cirkulært Byggeri
  Effektiv håndtering af affald og ressourcer på byggepladsen.
  Genanvendelse af byggematerialer efter nedrivning.
 • Kvalitet og Økonomi
  Robust arkitektur med holdbare materialer.
  Gennemprøvede og enkle detaljer, der giver byggeriet karakter.
  Forenklede konstruktioner med stor gentagelse for et sammenhængende udtryk og lavere omkostninger.
  Fokus på totaløkonomi i både byggefasen og driften.

 

Ved at kombinere solid arkitektur, gode materialer og et indbydende udemiljø, skaber vi rammerne for, at beboerne aktivt bidrager til, at bebyggelsen forbliver smuk og funktionel i mange år frem.