Tilvalgskatalog
Tilvalgskatalog

I tilvalgskataloget kan du vælge andre løsninger end dem, der er med i helhedsplanen. Det kan fx være ekstra skabe - det kalder man tilvalg.

Du bestiller og betaler selv dine tilvalg. Betalingen afskrives over huslejen indtil dine tilvalg er betalt.

Hvis du har spørgsmål til tilvalg, kan du kontakte beboerkoordinator Thomas T. Langeland på ttl@ole-jepsen.dk., der arbejder ved vores entreprenører Ole Jepsen.

Hvis du vil lave tilvalg til renoveringen af din bolig, skal skemaet i tilvalgskataloget afleveres til Ole Jepsens byggepladskontor, senest en uge inden håndværkerne skal til at påbegynde arbejdet i din bolig.

Hent tilvalgskatalog

Beboer tilvalgskatalog

PDF