Helhedsplanen/renoveringssagen
Lillebyens helhedsplan

Lillebyens beboere vedtog en helhedsplan den 5. april 2017. Her kan du læse, hvilket renoveringsarbejde beboerne har besluttet, som skal udføres.

088 1 001
HUSENE

Lillebyen er en rækkehusbebyggelse fra 1982-1984. Badeværelser, ventilation, sikring mod rotter og udeområder er i gang med at blive renoveret.

Renoveringen omfatter: 

Brugsvandsinstallation på loft: Udskiftningen af vandledninger i tagrum, varmtvandsbeholdere og PVC-vandledninger i alle boliger.

Badeværelser: Udskiftning af badeværelsesgulve, sanitet, forsyningsrør og ændring af el-tavle i de renoverede badeværelser.

Tage: Gennemgang og tætning af rygningssten, udskiftning af gangbroer i tagrum, ovenlysvinduer og tagrender.

Ventilation: Etablering af ventilation fra køkken og badeværelser.

Kloak: Rottesikring i hovedbrønde.

Facader og ydervægge: Udskiftning af 500 mm forplade på ydervæg og betonrenovering. Kuldebrosisolering, hvor der ikke sker betonrenovering og udskiftning af elementfuger.

Varme: Udskiftning af automatik, rens af veksler og udskiftning af termostatventiler og trykdifferensregulator.

El og belysning: Måling af isoleringsevne, indbygning af HPFI-relæ i varmecentral, omlægning af føringsveje for kommunikationsanlæg, udskiftning af fejlstrømssikring i boligerne.

088 1 085
UDEAREALER

Torvet
Torvet indrettes med fem nye højbede med trædæk til ophold. Klatrestativ opsættes på faldunderlag i gummiasfalt. Der lægges nye fliser, bede reetableres og granitelefanter genbruges. Terræn bliver reguleret og sokkelaffugter etableres langs facaderne.

Grønning
I Grønning 1 opsættes en lang svævebane, og der anlægges et højbed med trædæk.

I Grønning 2 kommer der bænke og der etableres bede med buske som bunddække og mindre træer. Der monteres ny fugleredegynge og et lille legehus. Her anlægges også et højbed med trædæk.

I Grønning 3 etableres kommer der bænke og trædæk til ophold samt bede med buske som bunddække og mindre træer. Kampesten genplaceres i mindre grupper så græsfladen bliver brugbar.

Strøget
Syd og nord for Strøget reetableres smalle bede langs facaderne. Bede der ligger frit tilplantes med lavt, stedsegrønt bunddække og gruppe af løg og stauder. Træer bevares.

Byggeudvalget - hvem er det?

Byggeudvalget nedsættes for at samle alle parter i byggesagen og sikre et godt samarbejde. Gruppen blev nedsat da byggesagen begyndte.

I Lillebyens byggeudvalg sidder: 

Inkie Holst, driftchef i Bo-Vita

Marianne Meinel Bøgkjær, formand for afdelingsbestyrelsen i Lillebyen

Karsten Ib, ejendomsmester

Lene Kjærholm, bestyrelsesmedlem af afdelingsbestyrelsen i Lillebyen

Kasper Bleibach, byggeleder Norconsult

Kim Petersen, arkitekt tnt arkitekter

Dagsorden og referat af besluttende afdelingsmøde

5/4/2017 - Indkaldelse og dagsorden og afdelingsmøde

PDF

5/4/2017 - Referat: Afdelingsmøde om Helhedsplanen

PDF