Spørgsmål og svar

Få svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet ...

Hvor finder jeg information om renoveringsarbejdet?

Du bliver varslet skriftligt, inden håndværkere skal ind i din bolig.

Find mere information her på renoveringshjemmesiden eller på de to info-tavler, som du finder ved beboerhuset og ved skurbyen.

Du vil løbende også modtage trykte nyhedsbreve i din postkasse.

Tilvalgskatalog - er tilvalg med individuel råderet muligt?

Ja, det er muligt at foretage tilkøb fra tilvalgskataloget over den individuelle råderet.

Du bestiller og betaler selv de ønskede tilkøb fra tilvalgskataloget. Dine tilkøb afskrives derefter over er antal år. Afskrivningsperiodens længde afhænger af, hvad det er du har tilkøbt.

Du får økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden dine tilkøb er afskrevet. Hvis du har spørgsmål til tilkøb, kan du kontakte beboerkoordinator Thomas T. Langeland på telefon 31 16 32 84 eller på e-mail: ttl@ole-jepsen.dk.

Hvorfor er priserne i tilvalgskataloget så høje?

Priserne i tilvalgskataloget er entreprenørens tilbud. Det er de priser, som entreprenøren tager for at levere og montere de forskellige tilkøbsmuligheder. Det er helt op til dig, om du ønsker at bruge tilbud.

Bliver emhætten opsat i henhold til kollektiv råderet?

Ja, der monteres ny emhætte med spjæld, som passer med den nye ventilation i alle lejemål, som har fået monteret køkkener i henhold til den kollektive råderet.

Hvad sker der med tilbygninger og andre installationer i haverne?

Alle lovlige tilbygninger og installationer reetableres. Rådgiver registrerer alle haver ved fysisk gennemgang og ved hjælp af droneoverflyvninger.

Bliver der plads mellem vaskemaskine og brusevæg?

Ja, der bliver plads.

Hvad med indboforsikring?

Det er din eget ansvar at tegne indboforsikring i tilfælde af tyveri, skader osv. Du kan læse mere her. 

 

Generelle spørgsmål

  • Rådgivers rolle
    Rådgiveren er den byggetekniske ekspert – det vil typisk være et arkitekt- eller ingeniørfirma. Rådgiveren udarbejder tegningsmateriale og beskrivelser af byggeriet til brug for udbudsmaterialet. Desuden fører de tilsyn med byggeriet og har ansvaret for byggeledelsen under byggeriet.
  • Helhedsplan - hvad er det?
    Når almene boligafdelinger skal renoveres, kan man søge økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden stiller et vigtigt krav til ansøgningen om støtte: der skal være en helhedsplan for boligafdelingen.Helhedsplanen er altså en slags samlet plan og ansøgning om støtte til renovering. Den danner grundlaget for et samarbejde mellem boligafdeling, kommune og Landsbyggefonden. Den forholder sig også til beboersammensætningen, til renoveringens indvirkning på huslejen, og om der er behov for boligsocialt arbejde i afdelingen.Helhedsplanen og justeringer af helhedsplanen skal altid godkendes af et beboermøde.
  • Forsikring - har vi det?
    Alle parter i byggesagen – entreprenør, rådgiver og bygherre – har en ansvarsforsikring. Derudover tegner bygherre en særlig entrepriseforsikring.Hvis en igangværende bygge- eller renoveringssag er skyld i, at der sker skade på dine personlige ejendele, skal du straks kontakte bygge- eller ejendomskontoret. Hvis det kan fastslås, at en entreprenør eller håndværker er skyld i en skade på dit indbo, for eksempel på dine møbler, vil du som udgangspunkt kunne forvente, at de erstattes af entreprenørens ansvarsforsikring.BO-VEST anbefaler sine beboere at have en indboforsikring. I større byggesager udarbejdes en særlig forsikringsfolder.Læs vores råd om forsikring i beboermappen