Når du har fået en ny bolig
hos Bo-Vita

Tillykke med din nye bolig

Du får nu:

 1. En lejekontrakt og oplysning om betaling tilsendt din e-mail.
 2. Du skal underskrive lejekontrakten digitalt med NemID.
 3. Du får en kopi retur til din e-mail af den underskrevne lejekontrakt og en bekræftelse på, at din underskrift er modtaget.
 4. I lejekontrakten får du oplysning om, hvorvidt din bolig er istandsat efter en A- eller B-ordning, og hvordan din bolig skal vedligeholdes.
 5. Du får din boligafdelings husorden og vedtægter, som du kan se under din boligafdeling.
 6. På din lejekontrakt kan du se, hvornår du kan overtage din nye bolig. Hvis overtagelsesdagen er en helligdag eller ligger i en weekend, kan du almindeligvis først overtage boligen den førstkommende hverdag. 
 7. Udlevering af nøgler og tidspunktet for indflytning aftaler du med dit ejendomskontor

Find din boligafdeling

Samtidig med din lejekontrakt modtager du et brev om, hvordan du betaler din første husleje og indskud.
Tilmeld din huslejebetaling til betalingsservice

 1. Tilmeld din husleje til betalingsservice.
 2. Betal via netbank på reg.nr. 4645 – konto-nr. 0012 050804.
  Husk at skrive dit lejemålsnummer/din adresse. Du finder dit lejemålsnummer på din huslejekontrakt.
 3. Betal med MobilePay på nummer 164394.
  Husk at skrive dit lejemålsnummer/din adresse i kommentarfeltet. Du finder dit lejemålsnummer på din huslejekontrakt.
 4. Betal i din bank.

Hvis din husleje ikke er betalt til tiden, får du en rykker. Du får kun én rykker. Hvis den efterfølgende husleje heller ikke bliver betalt, sendes sagen til advokat.

Husk: Det er dit ansvar, at din husleje bliver betalt til tiden.

Der er ingen, der tjener penge på din husleje, når du bor i en almen bolig – det er din sikkerhed for en rimelig husleje. Overordnet dækker huslejen drift, vedligeholdelse og afdrag på lån i din boligafdeling samt opsparing til moderniseringer.

Når du bor til leje, har du mulighed for at få boligstøtte. Boligstøtte er et økonomisk tilskud til din husleje fra Udbetaling Danmark, som du selv er ansvarlig for at søge.

Læs, og søg om boligstøtte på borger.dk.

Du kan ansøge din kommune om et lån til at betale dit indskud til din nye bolig. Det er kommunen, som afgør, om du er berettiget til et lån. Læs mere på borger.dk.

Alle boligafdelinger har en husorden, som er et sæt regler for, hvordan du skal bo sammen med dine naboer i din boligafdeling. Husordenen gælder for dig som lejer, hvis du har fremlejet din lejlighed, og hvis du har/er på besøg.

Husordensregler kan fx være regler om, om man må have husdyr, hvornår man må høre høj musik, om der må grilles på altanen, hvor man må parkere, affaldssortering osv.

Du kan finde din husorden under din boligafdeling. Din husorden er også blevet sendt til dig sammen med din lejekontrakt. 

Når du bor alment til leje, kan du være med til at bestemme, hvad der skal gælde af regler i din boligafdeling. Læs mere om beboerdemokrati.

Reglerne er besluttet på et afdelingsmøde i din boligafdeling. Det er flertallet blandt beboerne, der bestemmer, der, hvor du bor. Det kalder vi beboerdemokrati, og det er en del af det at bo alment til leje. Du kan også få indflydelse der, hvor du bor. Læs mere om, hvordan du får indflydelse, og om frivilligt arbejde i din boligafdeling.

Nyhed

Opførelse af tagboliger i Fortvænget

Helhedsplanen for Fortvænget på Engvej er i udvikling, og der er nu gjort klar til udbud af...

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...