Det er tirsdag aften, og der er forår i luften. Børnene leger i haver til maver, og beboerne fra boligafdelingerne er så småt begyndt at komme til Banegaarden – Københavns grønne, økologiske oase, der ligger midt i byen som et fredfyldt åndehul mellem vild natur og togskinner. Den perfekte ramme for workshoppen om bæredygtighed i Bo-Vita.

Trivsel for folk og fæ, genbrug, omtanke, biodiversitet, det er blot nogle af de ord, som er begyndt at tikke ind i ordskyen på projektoren i træladen. Hvad er bæredygtighed for dig og din boligafdeling? Det spørgsmål er blevet besvaret, som ét af de første, af de godt 120 beboere, beboerdemokrater og driftsfolk, der er mødt ind til Bo-Vitas workshop om bæredygtighed. Ærmerne bliver smøget op. Der skal findes 8 idéer til bæredygtighed i boligafdelingen på 8 minutter.

Hvilket bæredygtigt tiltag vil I arbejde med, hvorfor, hvem, hvordan og hvornår?

Det er nogle af de næste spørgsmål, som Nanna, der er næstformand i afdelingsbestyrelsen på Frederik den VII’s Gade og beboer Dominique skal besvare (som du ser henholdsvis til højre og venstre i billedet).

”Vi vil gerne arbejde med mere vild natur og biodiversitet i vores boligafdeling,” siger Nanna. ”Det er især vores gårdmiljø, hvor vi har vores store grønne plæner,” supplerer Dominique. ”Det er inspirerende og rart at opleve, at det fokus, som vi har i vores boligafdeling, også har fokus i Bo-Vita. Vi vil nu tage emnet op i afdelingsbestyrelsen og lægge en plan, der også inddrager beboere og drift,” slutter Nanna.

Du hører også livlig diskussion ved bordene om blandt andet hårde hvidevarer, LED-belysning, genanvendelse af regnvand og affaldshåndtering.

Vi kan gøre en forskel

Bæredygtighed i Bo-Vita er lidt af en grøn hjertesag for Anders Stange Jensen, der er medlem af organisationsbestyrelsen i Bo-Vita, og som er en af drivkræfterne bag workshoppen. ”I en tid, hvor vi har knappe ressourcer, synes jeg, vi har en forpligtigelse til at bruge vores fællesskab til at gøre en forskel,” siger Anders. ”Hvis vi samler vores 12.000 beboere i Bo-Vita, har vi en styrke og en gennemslagskraft, så vi rent faktisk kan gøre en forskel. Vi kan gennem beboerdemokratiet i vores almene boligafdelinger komme længere og hurtigere end mange andre, fordi vi står sammen om det. Det synes jeg også, vores workshop om bæredygtighed har vist. Vi har som beboere, beboerdemokrater, drifts- og administrationsfolk brugt vores tid på at finde bæredygtige, brugbare løsninger til vores almene boligområder.”

I Bo-Vita ønsker vi at handle nu og med omtanke. Vores overbevisning er, at hvis vi tager de første skridt i dag, kan vi rumme omstillingen til vores mere voldsomme klima inden for en rimelig husleje. For eksempel stammer 40 % af det samlede danske energiforbrug fra vores bygninger. Når vi bruger mindre el, gavner det både miljøet og vores økonomi som beboere. – Jan Hyttel, formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita.

 

En sky af ord bliver omsat til bæredygtige handlinger på Bo-Vitas workshop om bæredygtighed

Få 4 minutters input på film til bæredygtighed i din boligafdeling: