Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Bierne og blomsterne stortrives på Dortheavej

Af: Eva Rastén

I 2018 satte en flok ildsjæle sig omkring bordet på Dortheavej. Idéerne om en vild blomstereng spirede mere i hovederne på en flok frivillige beboere end på den byggeplads, som lige nu var de grønne områder.

Biodiversitet i byrummet

”Vi var en flok nyindflyttede beboere, der frivilligt gik sammen,” fortæller Heidi Bjørklind, der bor på Dortheavej i København NV. ”Vi lavede en brainstorming, og vi havde masser af idéer til, hvad vi havde lyst til at bruge vores fælles udeområder til. Dem fik vi sat pris på for at finde ud af, hvad vi havde råd til at realisere. Afdelingsbestyrelsen bakkede os op, og vi fik afsat penge til at gøre vores grønne drømme til virkelighed. Vores fokus var, at området skulle være nemt at vedligeholde, der skulle være biodiversitet i vores byrum, og der skulle være noget smukt at kigge på hele året.”

Hvis Heidi skal give gode råd til andre, der har lyst til at få mere natur og vilde, mangfoldige udeområder, er det især, at man skal …

  1. Være forberedt på, at det tager tid – blandt andet at få oplysninger om træer, planter, stauder og priser.
  2. Læg en plan for, hvad I ønsker at plante.
  3. Få hjælp fra eksperter.
  4. Find ud af, hvad der er råd til.
  5. Tale med afdelingsbestyrelsen og driften, inden man går i gang.
Hos Heidi på Dortheavej har man anlagt ca. 350 m² vild natur, og det har kostet 150.000 kr.

Driften er klar på bæredygtig omlægning

Driften vil gerne være med til at omlægge til mere natur i boligområderne. ”Vi skal nok være klar over, at det kræver uddannelse af driften, for at vi får forståelse for, hvad vi har med at gøre,” siger Kim Gundelack-Jensen, der er driftskonsulent i Bo-Vita. ”Processen vil være, at man gennem afdelingsbestyrelsen får lagt en plan for, hvad der kan blive lavet, og hvad der kan lade sig gøre. Det kræver måske en investering at omlægge til mere vild natur, men til gengæld vil det være nemmere at vedligeholde, for det skal kun slås én gang om året, og derfor vil vi spare tid.”

På Dortheavej har beboerne lavet et ”le-lav”, hvor de mødes en gang om året for at høste den vilde blomstereng, fortæller Heidi. ”Det er en fest, med børn i trillebørene og glade naboer, der mødes og hygger til høstdag.”

Vi giver plads til naturen

”Vores mål er at give mere plads til krat, levende hegn, træer, blomsterenge, redekasser og insekthoteller,” siger Anders Stange Jensen, der er medlem af organisationsbestyrelsen i Bo-Vita og afdelingsbestyrelsen på Dortheavej. ”Mangfoldigheden af vores planter og dyr forsvinder med historisk høj hast. Det er derfor vigtigt, at vi handler. Vi har lavet en strategi for bæredygtighed i Bo-Vita, hvor vi har som målsætning gennem Bo-Vitas frivilligindsats, og ved at man kan ansøge om lån fra dispositionsfonden, at støtte omlægningen til mere natur i boligafdelingerne. På den måde er vi fælles om at investere i klimaomstillingen.”

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...

Nyhed

Workshop krydret med godt naboskab

Den sidste mandag i maj måned mødtes godt 60 beboerdemokrater og ansatte fra Bo-Vita til workshop om...