Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Bidrag fra Fonden Ensomme Gamles Værn giver mulighed for at styrke naboskabet i Bo-Vita

Af: Eva Rastén, erasten.com

Mere end hver 10. dansker føler sig ensom og en stor andel af de ensomme bor alment. Bo-Vita bidrager til Danmarks nye nationale strategi mod ensomhed om at halvere antallet af ensomme danskere inden år 2040.

Der er travlt i Team Trivsel i Bo-Vita. ”Vi er meget opmærksomme på at forebygge ensomhed hos ældre. Derfor har vi inviteret på guidet tur til Sophienholm i juli og til Moulin Rouge musical i Falkonersalen til september. Derudover hjælper vi til med de frivillige initiativer i boligafdelingerne som kaffeklubber, kulturudvalg, musikindslag m.v.,” fortæller Sisse Elmer Thomsen, der er teamleder i Team Trivsel i Bo-Vita. Indsatserne for de ældre beboere i Bo-Vita har i år fået et løft på grund af bidrag fra Fonden Ensomme Gamles Værn.

Fællesskab, naboskab og samvær

”Alle undersøgelser viser, at mennesker, der har et godt socialt netværk, har bedre kvalitet i livet og lever længere,” siger Marianne Jørgensen, der er næstformand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita. ”Som almen boligorganisation kan vi gøre meget for at mindske ensomheden blandt vores beboere. Det kan fx være ved give mulighed for at deltage i vores beboerdemokrati, gennem nabohjælp, adgang til fællesfaciliteter og gennem sociale aktiviteter med naboer, hobbyklubber osv. Indsatser som afdelingsbestyrelserne i Bo-Vita kan få hjælp til at realisere fra Team Trivsel”.

“Det kan fx være et uformelt kaffe- og kagebord, der kan danne grobund for nye fællesinitiativer og et styrket naboskab,” siger Emma van der Beek, der er trivselskonsulent i Bo-Vita. ”Det er vigtigt, at vi som naboer mødes, da det netop er i mødet mellem beboerne og i fællesskabet trivslen styrkes ”

Blandt andet på Bogholder Allé (billedet til højre) var beboerne inviteret til kaffe- og kagebord i deres have. Her gik snakken om alt fra afdelingens vaskesystemer til anekdoter om de syv verdenshave.

På Bjergvænget (billedet til venstre) mødtes beboerne om hjemmebag, røverhistorier og spændingsfyldte kriminalreportager, der blev leveret af den tidligere vicepolitiinspektør Per From, som i dag arbejder på Politimuseet.

Team Trivsel i Bo-Vita består af Sisse Elmer Thomsen og Emma van der Beek. Indsatsen har til formål at fremme trivsel, naboskab og beboerinddragelse i samarbejde med afdelingsbestyrelser og de øvrige beboere i Bo-Vita. Team Trivsel er en del af Bo-Vita Beredskabet. Hvis du har brug for hjælp til at realisere et initiativ, som kan styrke trivslen og fællesskabet i din boligafdeling, er du velkommen til at kontakte Team Trivsel på trivsel@bo-vita.dk.

Fonden Ensomme Gamles Værn har i år givet økonomisk støtte til aktiviteter med de ældre beboere i Bo-Vita.

Nyhed

Opførelse af tagboliger i Fortvænget

Helhedsplanen for Fortvænget på Engvej er i udvikling, og der er nu gjort klar til udbud af...

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...