Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Snart slut med at aflevere skraldet i strømpesokker

Af: Eva Rastén

Det er nemt på strømpesokker lige at åbne hoveddøren og dumpe affaldet i skakten i midten af opgangen. Men hvad med affaldssortering, lugt, tømning og vedligeholdelse – er det også nemt?

I Kamhusene i Valby oplevede man større og større mængder af affald, og Arbejdstilsynet havde flere og flere krav til maskiner, der skulle og op ned i kælderen for at hjælpe driftspersonalet, når de propfyldte affaldsposer skulle tømmes. ”Det er vanskeligt at arbejde med affaldsskakte i hverdagen,” siger Jan Vork, der er ejendomsmester i Kamhusene. ”Driftspersonalet trak derfor et lettelsens suk, da det i forbindelse med en større renovering af Kamhusene blev besluttet af beboerne, at affaldsskaktene skulle lukkes. Det er gået forbavsende godt, selvom beboerne var lidt skeptiske til at starte med,” siger Jan. ”De ældre og gangbesværede havde vi forberedt på, at de kunne få en hjælpende hånd af os eller hjemmehjælperen, men det har ikke været nødvendigt. Det eneste, som har været lidt svært, er affaldssortering. Vi synes, at der er godt skiltet, men hvis det bliver lidt besværligt at komme af med skraldet, som for eksempel når man skal gå lidt længere for at komme af med storskraldet, kan der godt være nogen, der tyr til løsningen med at sætte skraldet foran containeren.”

 

Driftspersonalet trak et lettelsens suk, da det i forbindelse med en større renovering af Kamhusene blev besluttet af beboerne, at affaldsskaktene skulle lukkes.

En god løsning for drift, klima og økonomi

”Vi stod over for en gigantisk investering i vores affaldsskakte, før de levede op til Arbejdstilsynets regler. Anledningen til at lukke affaldsskaktene og bygge nye affaldsskure kom derfor belejligt med vores renoveringssag i 2012,” fortæller Birgit Møller Hansen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen i Kamhusene. ”Vi har gjort meget ud af affaldsskurene, selvom mange siger, de ligner noget, en fuld tømrer kunne have bygget,” siger Birgit med et smil. ”Men skurene er arkitekttegnet, og det er meningen, at de skal se sådan ud. Alle vores skure har grønne sedumtage, der optager 50 % af nedbøren, så vores kloakker bliver belastet mindre. Folk fra nærområdet har spurgt til vores skure, og om de er svære at holde, men vi gør ingenting, de passer bare sig selv. Vi føler, at vi har fået en god løsning både for driften, klimaet og økonomien i vores boligafdeling.”

For at få lukket affaldsskaktene i en boligafdeling skal det vedtages på et afdelingsmøde.

Som ejendomsmester Jan afslutningsvis siger: ”Det er måske slut med at aflevere skraldet på strømpesokker, men til gengæld slipper vi for lugten af gammel mad og bleer i opgangene.”

Overskriften er: Det skal være let at komme af med affaldet

”Det er let at have affaldsskakte, derfor skal det også være let, når de lukkes. Vi skal være opmærksomme på, hvordan man sorterer affaldet, når man står ved køkkenvasken i hjemmet. Hvor skal man som beboer gøre af plast, metal, mad, glas, papir osv.? Er der plads til affaldssortering i køkkenet? Det næste, vi skal tænke på, er, når beboerne går ud ad døren, hvor skal de så gå hen med skraldet? Det skal være nemt at se, hvor og hvordan man skal sortere, når man kommer til affaldsområdet.

Vi hjælper gerne her fra administrationen i Bo-Vita og driften med en god vedligeholdelsesplan, der er klar til en præsentation på et afdelingsmøde.”
Troels Buch Kristensen, souschef i Bo-Vita

 

”Som en del af Bo-Vitas nye strategi for bæredygtighed er det vores målsætning at lukke 50 % af alle affaldsskakte inden år 2025 i ungdoms- og familieboligerne og resten inden år 2030. Ud over at det er bæredygtigt at affaldssortere, for at vi kan genanvende vores affald til nye produkter og mindske forureningen, er det også en stor besparelse for beboerne at lukke vores affaldsskakte. Affaldshåndtering er en af de største poster i det daglige driftsbudget, og der er mulighed for at låne af Bo-Vitas dispositionsfond til en bæredygtig omlægning.”
Jan Hyttel, formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og...

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...