Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Af: erasten.com

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som organisation har vi derfor pligt til at gennemføre forbedringer og effektiviseringer i hele vores organisation. Det betyder, at her i starten af det nye år har Bo-Vita gået igennem en omstrukturering, hvor opgaverne er blevet omfordelt mellem administrationen og ejendomskontorerne.

”Formålet med omorganiseringen har været at flytte beslutningerne tættere på det enkelte ejendomskontor for, at sikre den mest effektive og lokale drift. Dette har vi gjort ved at oprette 5 driftskontorer, som ledes af ejendomsledere i tæt samarbejde og med support fra de 4 driftscenterchefer. Den lokale ledelse er blevet styrket ved at give ejendomslederne (i tæt samarbejde med driftscentercheferne) mulighed for at lede ejendomskontorerne og træffe individuelle beslutninger, der passer bedst til det enkelte ejendomskontor,” udtaler Georg Schmidt, der er administrerende direktør for Bo-Vita.

Derudover er der oprettet et ledelsessekretariat, der yder support i forhold til beboerdemokratiet, råderet, udlæg, klager m.v., sådan at driftspersonalet kan fokusere på kerneopgaverne med drift og betjening af ejendomme og beboere. Der kan stadig gøre brug af Trygheds- og Trivselsindsatsen, som tidligere (link til menupunkt på bo-vita.dk)

”Forandringer kan være svære i en organisation, og det er derfor godt at vide, at omstruktureringerne nu er gennemført og trådt i kraft, sådan at vi alle sammen kan lande godt i vores nye hverdag. Jeg glæder mig nu til at kigge fremad med medarbejderne både eksisterende, som nye kræfter vi søger efter til driften af vores boliger,” slutter Georg Schmidt.

Nyhed

Opførelse af tagboliger i Fortvænget

Helhedsplanen for Fortvænget på Engvej er i udvikling, og der er nu gjort klar til udbud af...

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...