Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som organisation har vi derfor pligt til at gennemføre forbedringer og effektiviseringer i hele vores organisation. Det betyder, at her i starten af det nye år har Bo-Vita gået igennem en omstrukturering, hvor opgaverne er blevet omfordelt mellem administrationen […]

Demokratiet har talt: Repræsentanterne i Bo-Vita har stemt, bidraget og besluttet

Den 12. december 2023 mødtes 40 repræsentanter fra Bo-Vitas afdelingsbestyrelser, administrationen i Bo-Vita og BO-VEST til årets repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet havde en anderledes begyndelse end de andre år, for allerede fra start blev der stillet forslag om en ændring af den udsendte dagsorden. 30 stemte for, at dagsordenen skulle følges, og 10 stemte imod. ”Vi har […]