Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Demokratiet har talt: Repræsentanterne i Bo-Vita har stemt, bidraget og besluttet

Af: erasten.com

Den 12. december 2023 mødtes 40 repræsentanter fra Bo-Vitas afdelingsbestyrelser, administrationen i Bo-Vita og BO-VEST til årets repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet havde en anderledes begyndelse end de andre år, for allerede fra start blev der stillet forslag om en ændring af den udsendte dagsorden. 30 stemte for, at dagsordenen skulle følges, og 10 stemte imod.

”Vi har en livlig deltagelse i vores debatter,” fortæller Jan Hyttel, der er formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita. ”Det er det, som vores beboerdemokrati kan. I år ville vi prøve noget nyt i forhold til evalueringen af den mundtlige beretning. Først diskuterede grupperne ved bordene. Herefter skulle hver gruppe vælge en repræsentant til at fremlægge de to vigtigste spørgsmål/kommentarer til beretningen. Denne nye form for evaluering af beretningen havde tre formål:

  1. Vi ønsker, at alle i repræsentantskabet får lov til at bidrage med deres tanker om årsberetningen.
  2. Vi ønsker at identificere de vigtigste spørgsmål.
  3. Vi ønsker at give alle deltagere mulighed for at blive hørt.

Det var nyt, og jeg synes, det fungerede super godt. Men det var også et punkt, som vakte modstand hos nogle af deltagerne, men som flertallet var indstillet på at prøve af. ”

I referatet kan du se de spørgsmål og kommentarer, som var resultatet af diskussioner i grupperne.

Tillid til Bo-Vitas bestyrelse

Kursen for et lidt anderledes repræsentantskabsmøde fortsatte. Jan Hyttel bad om ordet som formand for organisationsbestyrelsen og fortalte, at der kommer ny administrativ ledelse i Bo-Vita, og at der skulle vælges ny revisor. Repræsentantskabet blev spurgt, om de havde tillid til bestyrelsen. 27 stemte ‘ja’, 11 stemte ‘nej’, og 2 undlod at stemme. Med tilliden bekræftet fortsatte mødet.

Genvalg til organisationsbestyrelsen
Både Bo-Vitas næstformand, Marianne Jørgensen, og bestyrelsesmedlem Jørgen Etwil blev genvalgt. Marianne Bøgkjær og Malene Stevnsbo Pedersen blev genvalgt som suppleanter.

Evaluering af repræsentantskabsmødet
I år er repræsentantskabet igen blevet bedt om at evaluere mødet. Du kan se resultatet som en lille film her.

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og...

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...