Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Demokratiet har talt: Repræsentanterne i Bo-Vita har stemt, bidraget og besluttet

Af: erasten.com

Den 12. december 2023 mødtes 40 repræsentanter fra Bo-Vitas afdelingsbestyrelser, administrationen i Bo-Vita og BO-VEST til årets repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet havde en anderledes begyndelse end de andre år, for allerede fra start blev der stillet forslag om en ændring af den udsendte dagsorden. 30 stemte for, at dagsordenen skulle følges, og 10 stemte imod.

”Vi har en livlig deltagelse i vores debatter,” fortæller Jan Hyttel, der er formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita. ”Det er det, som vores beboerdemokrati kan. I år ville vi prøve noget nyt i forhold til evalueringen af den mundtlige beretning. Først diskuterede grupperne ved bordene. Herefter skulle hver gruppe vælge en repræsentant til at fremlægge de to vigtigste spørgsmål/kommentarer til beretningen. Denne nye form for evaluering af beretningen havde tre formål:

  1. Vi ønsker, at alle i repræsentantskabet får lov til at bidrage med deres tanker om årsberetningen.
  2. Vi ønsker at identificere de vigtigste spørgsmål.
  3. Vi ønsker at give alle deltagere mulighed for at blive hørt.

Det var nyt, og jeg synes, det fungerede super godt. Men det var også et punkt, som vakte modstand hos nogle af deltagerne, men som flertallet var indstillet på at prøve af. ”

I referatet kan du se de spørgsmål og kommentarer, som var resultatet af diskussioner i grupperne.

Tillid til Bo-Vitas bestyrelse

Kursen for et lidt anderledes repræsentantskabsmøde fortsatte. Jan Hyttel bad om ordet som formand for organisationsbestyrelsen og fortalte, at der kommer ny administrativ ledelse i Bo-Vita, og at der skulle vælges ny revisor. Repræsentantskabet blev spurgt, om de havde tillid til bestyrelsen. 27 stemte ‘ja’, 11 stemte ‘nej’, og 2 undlod at stemme. Med tilliden bekræftet fortsatte mødet.

Genvalg til organisationsbestyrelsen
Både Bo-Vitas næstformand, Marianne Jørgensen, og bestyrelsesmedlem Jørgen Etwil blev genvalgt. Marianne Bøgkjær og Malene Stevnsbo Pedersen blev genvalgt som suppleanter.

Evaluering af repræsentantskabsmødet
I år er repræsentantskabet igen blevet bedt om at evaluere mødet. Du kan se resultatet som en lille film her.

Nyhed

Opførelse af tagboliger i Fortvænget

Helhedsplanen for Fortvænget på Engvej er i udvikling, og der er nu gjort klar til udbud af...

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...