Husleje og byggeudvalg

Når renoveringen afsluttes i sommeren 2023 stiger huslejen med 9 % om måneden. Det betyder, at:

• Nuværende huslejeniveau på 1.049,64 kr pr. m2 om året stiger med 9 % til 1141,75 kr. pr. m2 om året.
• Hvis du fx bor i en 3-rums-bolig på 86,36 m2 stiger huslejen med 9 % fra 7.335 kr. om måneden til 7.997,76 kr.
• Hvis du fx bor i en bolig på 68,11 m2 stiger huslejen fra 5.832 kr. om måneden til 6.354,70 kr. om måneden

Herefter stiger huslejen med 1,5 % om året i de næste 29 år. For en bolig på 86 m2 betyder det 127 kr. mere om måneden.
På den måde afdrages lånet til renoveringen af Serbiensgade.

Serbiensgade har i dag energimærke C med et årligt energiforbrug på 84,5 kWh/m2.

Med den delvise renovering af taget, nye vinduer og døre, er der anslået en årlig besparelse på 18,8 kWh/m2. Dermed opnås energimærke B.

Besparelsen kan kun opnås, hvis man ikke bruger mere varme, end man gør i dag.
Samlet energibesparelse 22,2 %. Energimærke går fra C til B.
Den endelig forbrugsudgift afhænger af, hvor meget beboerne hver i sær forbruger af varme.

Byggeudvalget er byggesagens ambassadører og består på Serbiensgade af:

• repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, som varetager beboernes interesser
• repræsentanter fra ejendomskontoret/driften
• en projektleder, der har det daglige ansvar for byggesagens økonomi, planlægning og gennemførelse
• repræsentanter fra rådgiverfirma Kullegaard A/S.

Formålet med et byggeudvalg er at samle alle parter i byggesagen for at sikre et godt samarbejde.
Byggeudvalget er ikke direkte involveret i sagsbehandlingen. Det er projektlederen, der igang-sætter byggesagen, indhenter tilbud og har dialogen med rådgivere.

Entreprenøren udfører det bygningsarbejde, der er aftalt i kontrakten med Bo-Vita.

Ændringer skal aftales med byggeudvalget. Projektlederen kan i det daglige være nødt til at træffe beslutninger, der efterfølgende fremlægges for byggeudvalget.

Det er rådgiveren, der har kontakten til entreprenøren.

Rådgiveren er Kullegaard A/S, som er den byggetekniske ekspert. Kullegaard A/S udarbejder tegningsmateriale og beskrivelser af byggeriet til brug for udbudsmaterialet. Desuden fører rådgiver tilsyn med byggeriet og har ansvaret for byggeledelsen under byggeriet.