Seniorbofællesskabet
Bofællesskabet

Seniorbofællesskabet henvender sig til ældre (+55 år), der har lyst til at bo et sted som understøtter en sund og aktiv livsstil med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag.

En interessegruppe omkring seniorbofællesskabet har udarbejdet et værdigrundlag for seniorbofællesskabet. Kommende beboere vil blive udvalgt ud fra ønsket om at deltage i fællesskabet på baggrund af det formulerede værdigrundlag.

Værdigrundlag

Et seniorbofællesskab er et fællesskab, og bofællesskabets værdigrundlag er derfor helt afgørende, når du skal vurdere, om det kunne være noget for dig at blive en del af bofællesskabet.

Værdigrundlaget afspejler de værdier, man ønsker for seniorbofællesskabet, og er det sociale fundament for fællesskabet beboerne i mellem og livet sammen. Interessegruppen og styregruppen har på workshops formuleret værdigrundlaget for det kommende seniorbofællesskab Sankt Joseph:

Vision 
Ideen med seniorbofællesskabet er at skabe et hjem, der bygger på gensidig respekt, åbenhed og tolerance med plads til det individuelle og det fælles.

Seniorbofællesskabet kendetegnes ved tryghed, fællesskab og rummelighed. Det skal skabe plads til fordybelse, og at den enkelte kan leve sit trosliv.

Formål 
At fremme et fællesskab med plads til forskellighed, der giver den enkelte tryghed i dagligdagen og danner grundlag for at kunne dele interesser og skabe fælles traditioner.

Kerneværdier 
Vi bygger på:

  • Åbenhed, ærlighed og tolerance, med respekt for forskellige tros- og livsværdier.
  • Lyst og interesse for fællesskabet med respekt for privatliv.
  • Samvær og fælles aktiviteter

Du kan downloade værdigrundlaget nederst på denne side.

Boligerne

Seniorbofællesskabet består af 29 boliger med tilhørende fællesareal.

Seniorboligerne er funktionelle, lyse boliger. Derudover er:

  • boligerne indrettet med godt dagslys og god tilgængelighed til udearealer.
  • boligerne praktisk indrettet, så den nemt kan tilpasses en beboer med funktionsnedsættelse, men på en elegant måde, så boligen ikke umiddelbart fremstår som ældre- og plejebolig.
  • moderne teknologi understøttende  i boligen, så beboerne dels er praktisk selvhjulpne så længe som muligt, og dels vil kunne understøtte optimering af energi, indeklima og andre miljøforhold.

Fordelingen af boliger sker på baggrund af en række objektive kriterier, som skal sikre et levedygtigt seniorbofællesskab med en god beboersammensætning fordelt på bl.a. køn, alder, enlige og par.

Du kan downloade en præsentation af seniorboligerne med beskrivelser og tegninger af boligerne nederst på denne side.

Interesseliste

Er du interesseret i at komme til at bo i Seniorbo Sankt Joseph, skal du skrive til Tine Andersen på mail bofaellesskabsktjoseph@gmail.com@gmail.com.

 

Download dokumenter

Ide&Kriterier.pdf

PDF

180221_SKTJ_præsentation_seniorboliger.pdf

PDF

Huslejeoversigt.pdf

PDF