Renoveringen
Boligerne på Glasvej skal renoveres

Glasvej skal renoveres både ud- og indvendigt for at sikre, at Glasvej bliver ved med at være et sundt og attraktivt sted at bo. Det betyder, at:

  • Køkkener og gulve udskiftes i alle boliger.
  • Facader bliver renoveret med udskiftning af fuger i samlinger og reparation af sokler ved terræn.
  • Vinduer og hoveddøre udskiftes.
  • Installationer til vand og varme skiftes.
  • Badeværelser sikres mod vandskader i skakte til rør. Skakte til rør renoveres.
  • Der kommer nyt affaldssystem med ny containergård.
  • Gården bliver renoveret i samarbejde med nabogården.

Renoveringen er en fysisk helhedsplan. Det betyder, at Landsbyggefonden giver økonomisk støtte til projektet.

Glasvej Proces

Her er overblik over processen i renoverings-/helhedsplanen.