Genhusning/midlertidig flytning
Imens der renoveres: Vi skal flytte midlertidigt

Det er ikke til at bo i en bolig uden køkken og gulve. Derfor bliver alle beboerne på Glasvej nødt til at flytte midlertidigt/genhuses midlertidigt, imens boligen bliver renoveret.

Du kommer til at flytte midlertidigt ind i anden bolig/pavillon i en periode på ca. 4 måneder.

Du bliver varslet og får meget mere information i god tid inden du skal flytte.

Din midlertidige bolig/din genhusningsbolig

Din midlertidige bolig er møbleret. Det betyder, at du kun skal medbringe de ejendele, som du skal bruge de næste 4 måneder. Alle dine andre dele bliver fragtet til et lager for opbevaring, i mens din bolig renoveres.

Husleje, indskud, forbrug, vand og varme

Husleje

Du betaler det samme i husleje, mens du genhuses. Kan du selv finde en anden bolig, er det også en mulighed. I så fald vil du spare huslejen. Eventuelle tilskud som boligstøtte og andre ydelser fortsætter uændret.

Indskud

Når du bliver midlertidigt genhuset, skal du ikke betale indskud.

Forbrug – vand og varme

Du kommer til at betale a conto-vand, -varme og -el.
Dit forbrug aflæses, når du flytter for at blive genhuset, og når du flytter tilbage igen.

Hvornår skal jeg flytte?

Vi er ved at planlægge hele renoverings- og helhedsplanen. De præcise datoer er derfor endnu ikke besluttet.

Så snart din flyttedato ligger fast, får du det at vide. I henhold til loven skal du varsles mindst 3 måneder før din flytning.

Den midlertidige genhusning kommer til at ske i etaper, en opgang ad gangen.

Når vi er længere henne i forløbet, vil du få en folder, hvor du kan læse om, hvad du skal gøre, når du skal flytte. Her vil du få flere oplysninger om nedpakning, forsikring, midlertidig adresseændring og post.

Forløb Genhusningsproces Glasvej

Her er overblik over processen med den midlertidige genhusning/flytning.

Eksempel Genhusningstidsplan Glasvej

Her er et eksempel på et tidsforløb ved renoveringen af en lejlighed. En opgang bliver renoveret ad gangen.