Helhedsplanens faser
Faserne i en renoverings-/helhedsplan

Planlægningen af en renoverings- og helhedsplan er en tidskrævende proces, hvor både myndigheder og beboere inddrages.

Det er beboerne, der i sidste ende stemmer, om renoverings- og helhedsplanen skal gennemføres. Kommunen og Landsbyggefonden skal også godkende projektet.

Som beboer bliver du løbende orienteret, når der er nyt i projektet.

Den første fase er forberedelsesfasen. Her bliver krav, rammer og målsætninger for helhedsplanen afklaret med myndighederne. Der er også her det planlægges, hvordan I beboere skal inddrages i arbejdet med helhedsplanen.

I denne fase inddrages du som beboer.

Du bliver inviteret til fællesmøder og workshops, hvor du kan stille spørgsmål og komme med forslag og kommentarer til projektet.

På baggrund af input udarbejdes det første forslag til en renoverings- og helhedsplanen.

Beboerne stemmer om den endelige renoverings-/helhedsplan på et afdelings-/beboermøde.