Helhedsplanen
Sådan renoveres og udbygges Fortvænget

Her er overblik over helhedsplanen for renovering og udbygning af Fortvænget:

  • Facader renoveres og efterisoleres
  • En tredjedel af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger Tilgængelighedsboligerne er udformet, så de er særligt egnede til handicappede og bevægelseshæmmede
  • Ventilationsanlæg etableres for at opnå bedre indeklima og lavere energiomkostninger
  • Der etableres altan eller terrasse til boligerne
  • Udvalgte mindre boliger bliver til ungdomsboliger, efter aftale med Københavns Kommune
  • Der bygges nye tagboliger
  • Der er planer om at bygge et nyt og tidssvarende fælleshus.

Se helhedsplanen.

Økonomisk støtte fra Landsbyggefonden

Der er mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til energirenoveringen og omdannelsen til tilgængelighedsboliger fra Landsbyggefonden.

Fugleperspektiv Fortvaenget Model

Helhedsplan