Spørgsmål og svar

Skema A
Skema A er et dokument, som bruges til at søge om økonomisk støtte hos Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering. Ansøgningen indeholder et overslag over udgifter i byggesagen samt en beskrivelse af projektet, finansiering og husleje.

Skema A-ansøgning skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, organisationsbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Skema B
Skema B er en ansøgning til Landsbyggefonden om godkendelse af byggesagens budget. I skema B-ansøgningen dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

Skema B skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen, af beboerne på et afdelingsmøde og af Landsbyggefonden.

Skema C
Skema C er et skema for ansøgning om godkendelse af byggesagens regnskab. Skema C skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Byggeudvalget er byggesagens ambassadører.

Et byggeudvalget består af:

  • repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen/boligafdelingen, som varetager beboernes interesser
  • en projektleder, der har det daglige ansvar for byggesagens økonomi, planlægning og gennemførelse
  • repræsentanter fra rådgiverfirmaet.
  • I større byggesager deltager ofte også en repræsentant fra organisationsbestyrelsen.

Formålet med et byggeudvalg er at samle alle parter i byggesagen for at sikre et godt samarbejde. Udvalget nedsættes på et beboer-/afdelingsmøde, når byggesagen begynder.

Byggeudvalg, følgegruppe eller helhedsplanudvalg 

I nogle tilfælde kaldes byggeudvalget for følgegruppe eller helhedsplanudvalg. Det er flere betegnelser for den samme funktion.

Byggeudvalget er ikke direkte involveret i sagsbehandlingen. Det er projektlederne, der igangsætter byggesagen, indhenter tilbud og har dialogen med rådgivere.

Entreprenøren udfører det bygningsarbejde, der er aftalt i kontrakten med Bo-Vita.

Ændringer skal aftales med byggeudvalget. Projektlederen kan i det daglige være nødt til at træffe beslutninger, der efterfølgende fremlægges for byggeudvalget.

Det er rådgiveren, der har kontakten til entreprenøren.

Rådgiveren er den byggetekniske ekspert – det vil typisk være et arkitekt- eller ingeniørfirma. Rådgiveren udarbejder tegningsmateriale og beskrivelser af byggeriet til brug for udbudsmaterialet. Desuden fører rådgiver tilsyn med byggeriet og har ansvaret for byggeledelsen under byggeriet.