Husleje og byggeudvalg

Når renoveringen afsluttes i 2023 stiger huslejen med 9,41 % om måneden.

Det betyder, at

• Hvis du fx bor i en 2-rums-bolig på 65 m2, stiger huslejen med 9,41 % fra 5.770 kr. om måneden til 6.303,80 kr.
• Hvis du fx bor i en 3-rums-bolig på 76,11 m2, stiger huslejen med 9,41 % fra 6.720 kr. om måneden til 7.345,04 kr.
• Hvis du fx bor i en 4-rums-bolig på 87,14 m2, stiger huslejen med 9,41 % fra 7.585 kr. om måneden til 8.300,62 kr. om måneden.

Herefter stiger huslejen med 1,1 % om året de næste 29 år. På den måde afdrages lånet til renoveringen af Lukretiavej.

Byggeudvalget er byggesagens ambassadører og består på Lukretiavej af:

• repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, som varetager beboernes interesser
• driften, der hjælper beboerne i det daglige med spørgsmål i forbindelse med byggesagen
• projektleder, der har det daglige ansvar for byggesagens økonomi, planlægning og gennemførelse
• rådgiverfirmaet Byens Byggerådgivning.

Formålet med byggeudvalget er at samle alle parter i byggesagen for at sikre et godt samarbejde.
Byggeudvalget er ikke direkte involveret i sagsbehandlingen. Det er projektlederen, der igangsætter byggesagen, indhenter tilbud og har dialogen med alle sagens parter.

Entreprenøren udfører det bygningsarbejde, der er aftalt i kontrakten med Bo-Vita.

Ændringer skal aftales med byggeudvalget. Projektlederen kan i det daglige være nødt til at træffe beslutninger, der efterfølgende fremlægges for byggeudvalget.

Det er rådgiveren, der har kontakten til entreprenøren.

Rådgiveren er Byens Byggerådgivning, som er den byggetekniske ekspert. Byens Byggerådgivning udarbejder tegningsmateriale og beskrivelser af byggeriet til brug for udbudsmaterialet. Desuden fører rådgiver tilsyn med byggeriet og har ansvaret for byggeledelsen under byggeriet.