Beslutning om renovering
Sådan blev den store renovering vedtaget

Den store renovering blev vedtaget på afdelingsmøde den 27.10.2016.

Inden afdelingsmødet var forslaget omdelt med to forskellige finansieringsmodeller, begge med huslejetilskud fra Dispositionsfonden.

Ved også at tilpasse vedligeholdelsesplanen til det vedligeholdelsesbehov, der ville være efter den store renovering, kunne der spares ca 1 mio kr.
Da renoveringen også giver meget bedre isolering, vil der også kunne spares på varmen.

På et ekstraordinære afdelingsmøde den 21. februar 2018 besluttes finansieringen af renoveringen på ny, da det viste sig at tagkonstruktionen ikke var brandsikret og projektet derfor blev dyrere.
I forhold til driftsbudgettet for 2016/17, vil huslejestigningen være på 2% om året i 14 år. Stigningen varsles, når renoveringen er afsluttet og byggeregnskabet er lavet.

Du kan downloade materiale fra afdelingsmøderne her på siden.

Damer Paa Baenk

Materiale fra afdelingsmøder

Afdeling: 218-1 - Oplæg til afdelingsmøde om renovering af bygninger og udearealer - Oktober 2016

PDF

21/2/2018 - Indkaldelse til afdelingsmøde + dagsorden

PDF

Huslejestigning fra 2019-2035

PDF

21/2/2018 - Referat af afdelingsmøde

PDF