Byggeprojekter i Bo-Vita

Byggeprojekter i Bo-Vita

Af: Eva Rastén

Der fuld fart på byggeprojekterne i Bo-Vita. I øjeblikket renoverer og bygger vi for godt 2,6 mia.kr. Her har du et overblik over vores renoveringsopgaver:

Mjølnerparken på Nørrebro er opført i 1987 og består af 510 familieboliger.

Mjølnerparken er ifølge regerings lov om parallelsamfund et omdannelsesområde. For at følge parallelsamfundsloven om at nedbringe familieboligerne til at udgøre 40 % er 260 boliger i karré 2 og 3 solgt fra til privat udlejning. Det er muligt at skrive sig op til private udlejningsboliger i Mjølnerparken.

Sådan renoveres Mjølnerparken:

Alle lejligheder får nyt køkken, nyt badeværelse, nye vinduer og nye altanfacader. Opgange bliver renoveret, vaskerier bliver flyttet til gadeniveau, kældre bliver opdelt i sektioner og renoveret, og gårdrum bliver lukket. Der etableres nye vejforløb, stier og cykelsystemer gennem Mjølnerparken. Boliger opføres og omdannes til tilgængeligheds- og ungdomsboliger. Der indrettes nye beboerlokaler på Hothers Plads 2. Der etableres handelsgade, hvor stuelejemål omdannes til vaskerier og erhvervslejemål som dagligvarehandel, restauranter, caféer, specialvarebutikker og forskellige services. Læs mere.

Budget: 1,1 mia. kr.

Tidsplan: Projektet forventes afsluttet i 2024

Den Grønne Trekant på ydre Nørrebro/Østerbro består af 608 boliger og er opført i 1984.

I Den Grønne Trekant skal der stemmes om, at der arbejdes videre med en plan for finansiering gennem fortætning med private boliger og renovering af:

Tag, tagrender, facader og sokler.  Opgange, altaner, kældertrapper og elevatorskakte. Elinstallationer, ventilation og udskiftning til LED-belysning. Badeværelser og køkkener. Indvendige gulve og indbyggede skabe. Legepladser og gårdrum. Klimatilpasning og optimering brandforhold samt besigtigelse af kloakker. Det undersøges om mulighed for etablering af ladestandere og solceller på tag. Læs mere her.

Budget: 375.000.000 mio.kr.

Tidsplan: Hvis beboerne stemmer ’ja’ til den endelige helhedsplan forventes byggestart i 2025.

Lukretiavej ligger i Valby Centrum og består af 72 boliger.

Sådan renoveres Lukretiavej: Badeværelser og køkkener renoveres, der udskiftes vandinstallationer og afløbsrør i køkkener og badeværelser, der monteres individuelle vandmålere, der nedgraves affaldsbeholdere og nuværende affaldsskakte lukkes. Læs mere her.

Budget: 31.671.000 kr.

Tidsplan: Byggeplads etableres i efteråret 2022 og projektet forventes afsluttet ultimo 2023/primo 2024.

Serbiensgade på Amager består af 23 boliger.

Sådan renoveres Serbiensgade:

Tag renoveres delvist, facade repareres, vinduer og døre udskiftes, der monteres dørtelefon og nye lejligheds- og yderdøre, badeværelser og køkkener renoveres, stigestrenge og faldstammer udskiftes, eksisterende affaldsskakte lukkes og der etableres nedgravede affaldsskakte. Læs mere her.

Budget: 25.000.000 kr.

Tidsplan: Byggeplads etableres i efteråret 2022 og projektet forventes afsluttet efteråret 2023.

Glasvej ligger i Københavns Nordvestkvarter og består af 79 boliger.

Sådan renoveres Glasvej:

Køkkener, gulve, vinduer og døre udskiftes, badeværelser renoveres, affaldsskakte lukkes, og der etableres nye nedgravede affaldsbeholdere, udeområder opdateres. Læs mere her.

Budget:  49.659.000 kr.

Tidsplan: Byggeplads etableres i foråret 2023.

Lillebyen ligger på Høstgildevej på Amager og består af 165 boliger.

Sådan renoveres Lillebyen:

Rækkehusene i Lillebyen er ved at få renoveret badeværelser, ventilation, sikring mod rotter, isolering og en opdatering af udeområderne. Læs mere her.

Budget: 57.000.000 kr.

Tidsplan: Byggesagen afsluttes i februar 2023.

Fortvænget, Amager.

Sådan renoveres Fortvænget: Facader renoveres og efterisoleres, en tredjedel af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger, der etableres altan eller terrasse samt ventilationsanlæg. Familieboliger omdannes til ungdomsboliger, der bygges nye tagboliger, og der er planer om et nyt fælleshus. Læs mere her.

Budget: 187.000.000 kr.

Tidsplan: Byggestart i medio 2024. Helhedsplanen forventes afsluttet i 2026.

Få overblik over vores nybyggerier her.

Du kan også læse pressemeddelelse om vores nybyggeri i Fælledby.

Se vores bygherrestrategi.

Nyhed

Beboerdemokraterne i Bo-Vita er inviteret til workshop med fokus på naboskab

Noget af det særlige ved at bo alment til leje er; det er dig som beboer, der...

Nyhed

Sammen bor vi – sammen gror vi

Beboere i 380 boliger i Bo-Vitas boligafdelinger har modtaget en mulepose med et grønt plantekit for at...

Nyhed

Trivsel i fællesskab: Bo-Vitas indsats mod ensomhed

Sociale sammenkomster har været omdrejningspunktet i Bo-Vitas arbejde for at styrke fællesskabet i vores ældreafdelinger og modvirke...