Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Underskriften er sat: 125 nye plejeboliger i Fælledby skal opføres med vægt på fællesskab i grønne rammer

Af: Eva Rastén, erasten.com

Der bliver et fantastisk, grønt kig ud over Amager Fælled fra de centralt placerede 125 nye plejeboliger, som skal stå klar i 2026. Boligerne opfører Bo-Vita i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

De 125 nye plejeboliger bliver centralt placeret i den sydlige del af Fælledby mod byrum, tæt på skolen og storlandsbyen. Der bliver supermarkeder i stueetagen, parkeringshus mod Vejlands Allé og nem adgang til området. Det er en placering, der giver rig mulighed for at iagttage og deltage i bylivet og blive en del af et mangfoldigt fællesskab.

Fællesskaber, natur og bæredygtighed
Det samlede plejecenter på i alt ca. 12.000 m² bygges i bæredygtigt træ. Byggeriet trapper ned fra seks til fire etager mod fælleden for at give bedst muligt udsyn til omgivelserne. I placeringen af servicearealer og boliger er der lagt vægt på en nem kontakt til fællesskabet og det grønne. Fællesrum, gårdhaver med pergolaer, taghaver og væksthuse åbner sig op mod fælleden. Store vinduespartier i gang- og fællesarealer sørger for en gennemstrømning af dagslys.

Illustration af plejeboliger, der opføres, så det er nemt at komme i kontakt med nabofællesskabet og de grønne omgivelser.

”Vi er meget begejstrede over, at vi skal til at bygge 125 nye plejeboliger i Fælledby i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune,” siger Jan Hyttel, der er formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita. ”Den overordnede vision med Fælledby er i god tråd med Bo-Vitas bygherrestrategi om at bygge hjem, der imødekommer beboernes forskellige behov. Uderummene skal indrettes, så de giver værdi for den enkelte og skaber rammen for fællesskaber med attraktive mødesteder. Vi synes, at visionen for plejeboligerne i Fælledby lever op til vores ønske om at bygge bæredygtig, god arkitektur, som holder i fremtiden og virker i hverdagen.” 

Det bliver Sundheds- og Omsorgsforvaltning i Københavns Kommune, der får anvisningsret til boligerne. Her ser man frem til, at der nu bliver flere boliger til at dække den øgede efterspørgsel. ”Der kommer flere og flere ældre københavnere, og derfor har vi brug for flere ældreboliger – også i de byområder der er under udvikling, så vi får en mangfoldig by med beboere i alle aldersgrupper. De ældre får lys, luft, grønne uderum og udsigt til naturen, og med plads til fællesskab er der rum for et godt ældreliv”, siger Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Der skrives under og gives hånd på opførelsen af 125 nye plejeboliger i Fælledby. Fra venstre ses: Ann Urbrand, medlem af bestyrelsen i Bo-Vita, Henrik Steenstrup, bestyrelsesformand i Fælledby P/S, Jan Hyttel, formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita og Erling Thygesen, der er administrerende direktør i Fælledby P/S.

Projektselskabet Fælledby P/S står bag udviklingen af Fælledby, hvor lokalplanen stiller krav om, at 25 % af de i alt 2.000 boliger skal være almene.

”Det er en kerneværdi for os i Fælledby at skabe en blandet bydel, hvor fællesskabet går på tværs af aldersmæssige og økonomiske skel. Aftalen med Bo-Vita er et vigtigt skridt på vejen og et symbol på, at vi også i fællesskab må realisere denne ambition. De almene boligselskaber er generelt stærke på organiseringen af fællesskaber omkring boligen, og den kompetence er vigtig at tage med ind i designet af byrummene og samspillet med den bynære natur omkring Fælledby,” siger Erling Thygesen, der er adm. direktør i Fælledby P/S.

Byggeriet af de 125 plejeboliger i Fælledby forventes at opstarte i 2023 med indflytning i 2026.

Illustration over placering af plejeboliger i Fælledby.

Fakta om Fælledby:

  • Der skal opføres 2.000 boliger i den nye bydel Fælledby, heraf 125 plejeboliger og to børneinstitutioner, en skole og lokalt butiksliv.
  • 25 % af boligerne bliver almene.
  • Boligerne er placeret nær Vejlands Allé på Amager, og får direkte adgang til den bynære natur på Amager Fælled.
  • Der bliver 10 minutters gang til Metroen.
  • Minimum 80 % af alle bygninger opføres i bæredygtigt træ i de bærende konstruktioner.
  • Fælledbys område strækker sig over 18,1 ha. En tredjedel af området, 60.000 m², etableres som bynært naturområde.
  • Alle bygninger får åbne, grønne gårdrum i direkte forbindelse til naturen omkring.
  • Bygherre for plejeboligerne er Bo-Vita.
  • Bygherre for Fælledby er projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn.
  • Læs mere om Fælledby på bo-vita.dk og på faelledby.dk.

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og...

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...