Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Beboerdemokrati og nabofællesskaber til serviceeftersyn

Af: Eva Rastén, erasten.com

Mere end et halvt hundrede beboere og ansatte fra Bo-Vita mødtes en forårslys aften i Demokratigaragen for at få værktøjer til at skrue lidt på demokratiet og nabofællesskabet i boligafdelingen. For ligesom en bil kræver regelmæssige serviceeftersyn for at fungere optimalt, kræver vores beboerdemokrati også regelmæssig vedligeholdelse for at fungere effektivt. Er der nye måder, at tænke på, når det kommer til at engagere beboerne i vores boligafdeling? Hvad har vi af drømme for, der hvor vi bor, og hvad kan stå i vejen for, at vi udfører vores drømme?

Den tidligere svenske statsminister Olof Palme var stærkt engageret i at fremme fred, ligestilling og social retfærdighed. Han er kendt for at sige:

“Demokrati er menneskers værk, og det kan kun forbedres af mennesker. Demokrati kræver engagement, mod og en vilje til at handle.”

De ord var en del af afsættet for en workshop, der var fyldt med livlig snak og udveksling af gode idéer og oplevelser omkring bordene på Bo-Vitas workshop for at styrke vores nabofællesskaber og beboerdemokrati.

“Jeg håber vi i dag får værktøjer til, hvordan vi kan styrke vores fællesskab i boligafdelingen, fortæller Helena-Maria fra Vanløse Allé. Vi har fx gode erfaringer med fællesspisning hver torsdag. Lige nu er der mormormad på skemaet, og sidste gang fik vi brunkål,
siger en smilende Birgith fra Vanløse Allé.

Kreative input til vores fælles værktøjskasse

Deltagerne på hvert bord blev bedt om at dele, hvilke ønsker de har i deres boligafdeling, og hvad de oplever af barrierer for at nå derhen, hvor de ønsker. “Det kunne fx være, hvis man i en boligafdeling gerne vil have flere børnefamilier med til møder i afdelingen, hvordan bliver det så til virkelighed?” fortæller Marianne Jørgensen, der er næstformand i organisationsbestyrelsen i Bo-Vita. “Ønsker og forslag til løsninger bliver løbende samlet i et idékatalog, som en slags værktøjskasse, som vi alle kan bruge.”

Vi er i gang og vi fortsætter

Workshoppen var startskuddet og trædestenene til, at vi i Bo-Vita i de kommende år sætter fokus på vores fællesskaber og demokrati. “Afdelingsbestyrelserne er mere end velkomne til at kontakte mig,” siger Sisse Elmer Thomsen fra Trivselsteamet. “Vi kommer i Trivselsteamet også til at skrive til afdelingsbestyrelserne for at aftale et møde, hvor vi kan tale om lige præcis de drømme og mål, som der er i den enkelte boligafdeling. Hvis vi skal blive i sammenligningen af beboerdemokratiet med en bil, tænker vi, at regelmæssige serviceeftersyn er vigtige, for at vi sikrer engagement og funktion, og sådan at drømme og ønsker kan blive indfriet.”

Her kan du se film om udbyttet af vores workshop:

Læs også Bo-Vitas strategi for beboerdemokrati.

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og...

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...