Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Valg på programmet til Bo-Vitas årlige repræsentantskabsmøde

Af: Eva Rastén, erasten.com

Det er valgår i år. På Bo-Vitas årlige repræsentantskabsmøde blev der både valgt formand for Bo-Vita, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til organisationsbestyrelsen. Derudover var der også valg til repræsentantskabet i Bo-Vest, til BL’s 1. kreds og valg af revisor. Det hele blev krydret med en aktiv deltagelse fra boligafdelingernes bestyrelsesmedlemmer.

Fra året, der gik, blev det i overordnet punktform berettet, at …

 • Vi har holdt vores omkostninger i ro i Bo-Vita.
 • Ny administrationsaftale med Bo-Vest betyder, at administrationsbidraget nedsættes med 5 %.
 • Vi rammes økonomiske af den negative forrentning.
 • På trods af inflationen forventes der i  2023/24 kun en samlet stigning i administrationsbidrag på under 2 % for både Bo-Vita og BO-VEST.
 • Der gennemføres løbende effektiviseringer.
 • Flere nye boliger kommer til, for at vi på den måde bliver flere til at løfte og dele udgifterne til administration.

Det var især kommunens krav om affaldssortering, økonomi, byggeri og renovering, der blev stillet spørgsmål til.

“Der var vist lidt spørgsmål, som blev gentaget et par gange fra salen, men vi bliver klogere af at høre på hinanden, og jeg synes, det er vigtigt med spørgsmål til organisationsbestyrelsen, så de er på stikkerne,” siger René fra bestyrelsen i Gyldenrisparken, der er mødt op denne december tirsdag aften i Ingeniørernes Hus.

”Vi skal være opmærksomme, omhyggelige og forberedte i forhold til de udfordringer, vi kan møde, men jeg er sikker på, at vi nok skal komme godt igennem det hele. Vi skaber en god balance mellem handlefrihed, overblik og gennemskuelighed, så det bliver nemt at finde løsninger og tage ansvar,” udtaler Jan Hyttel, der er formand for Bo-Vita.

Godkendt

Beretning og regnskab blev godkendt.

Valgresultat

 • Jan Hyttel blev genvalgt som formand for Bo-Vita.
 • Bente Fredhof og Anders Stange Jensen blev genvalgt som medlemmer af organisationsbestyrelsen.
 • Marianne Bøgkjær fra Lillebyen og Malene Stevnsbo Pedersen fra Akacieparken blev valgt som suppleanter.
 • 24 blev valgt til BL’s 1. kreds, organisationsbestyrelsen var selvskrevet til deltagelse.
 • 17 medlemmer og 5 suppleanter blev valgt til repræsentantskabet i BO-VEST, organisationsbestyrelsen var selvskrevet til deltagelse.
 • Deloitte blev genvalgt som revisor.

Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita takker for valget

I 2023 vil bestyrelsen arbejde videre med økonomi, drift, vedligeholdelse, nybyggeri, renoveringer og trivsel blandt beboerne for at sikre et blomstrende beboerdemokrati – ligesom de vilde blomster, biodiversitet og klimaet fortsat vil være i fokus.

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...

Nyhed

Workshop krydret med godt naboskab

Den sidste mandag i maj måned mødtes godt 60 beboerdemokrater og ansatte fra Bo-Vita til workshop om...