Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Udsatte boligområder i Bo-Vita

Af: Eva Rastén,erasten.com

Listen over udsatte boligområder i Danmark er i går blevet offentliggjort. Mjølnerparken, der er under udvikling og renovering, er stadig et omdannelsesområde, det, som tidligere blev kaldt en hård ghetto. Til gengæld er Den Grønne Trekant stadig ikke på den liste.

”Listen over udsatte boligområder 2021 har en stor betydning for vores eksisterende som vores nye beboere. Jeg er derfor glad for, at vi i Bo-Vita ikke har nye omdannelsesområder ud over Mjølnerparken, hvor vi er blevet pålagt at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 %”, siger Jan Hyttel, der er organisationsformand i Bo-Vita.

Et år mere på parallelsamfundslisten

Tidligere var det sådan, at hvis man var fire år på parallelsamfundslisten (tidligere ghetto), blev man til et omdannelsesområde (tidligere hård ghetto). Den periode er nu blevet forlænget til fem år. ”Vi har arbejdet hårdt for at få forlænget perioden på parallelsamfundslisten”, fortæller Jan Hyttel. ”Det har særlig stor betydning for Den Grønne Trekant, der stadig er på parallelsamfundslisten. Her skal vores arbejdsindsats i 2021 gøre, at vi ikke havner på listen over omdannelsesområder til næste år den 1. december”.

Det er en kompliceret fællesindsats at bevæge sig væk fra parallelsamfundslisten. Som Grete Kerrn-Jespersen, der er leder af den boligsociale helhedsplan i Den Grønne Trekant/Sigynsgade, fortæller: ”Det vigtigste, vi kan støtte op om, er, at vi får boligområder, hvor folk kan klare sig selv bedre ved fx at hjælpe beboerne i arbejde, i uddannelse og få fundet de beboere, der har en uddannelse, som ikke er registreret.” Se TV-indslag fra TV2: En beboer sender boligområde på listen og læs nyhed fra TV2.

Forebyggelsesområder: et nyt begreb

Et år mere til at arbejde sig ud af parallelsamfundslisten er ikke det eneste nye, der politisk er blevet vedtaget. Der er også kommet et nyt begreb: forebyggelsesområder. Det er områder, hvor man skal forebygge, at man bliver en del af parallelsamfundslisten (tidligere ghettoområde). Det har også stor betydning for beboerne, hvis man er et forebyggelsesområde, da der så er flere krav om uddannelse og job for nye beboere og en stramning af reglerne for kommunal anvisning. I alt er der 62 nye forebyggelsesområder, hvor der bor 115.000 mennesker.

Figur: Boligministeriet

Her er en parlør til de nye begreber, der bruges i forbindelse med listen over udsatte boligområder ...

Nyhed

En festhyldest for de frivillige i Bo-Vita

De frivillige gør en stor forskel og en ekstra indsats i hverdagen. De er hverdagens superhelte, som...

Nyhed

Input til et bæredygtigt hverdagsliv

Beboere fra Den Grønne Trekant har givet input til et bæredygtigt hverdagsliv i vores boligområde. Se input...

Nyhed

Bidrag fra Fonden Ensomme Gamles Værn giver mulighed for at styrke naboskabet i Bo-Vita

Mere end hver 10. dansker føler sig ensom og en stor andel af de ensomme bor alment....