Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

På jagt efter viden og inspiration: Studieturen gik til Hamborg

Fra den 2. til 6. november drog organisationsbestyrelsen i Bo-Vita og ALFABO på studietur til Hamborg.

Hamborg er den næststørste. Både den næststørste by i Tyskland med 1,8 millioner indbyggere og den næststørste havneby i Europa. Til gengæld er området ved havnen, HafenCity, Europas største byudviklingsprojekt. Siden 1996 er havneområdet blevet udbygget og renoveret kraftigt med boliger af alle slags, lige fra domicil- og erhvervsbyggeri, butikker, skoler, universiteter til koncertsalen Elbphilharmonie.

Et af de vigtigste mål for HafenCity er, at bydelen skal udvikle sit eget sociale liv med godt naboskab og samtidig være en del af storbyen. For at realisere dette er der lagt lige så meget vægt på byens ’bløde’ og ’hårde’ side, altså både de sociale og fysiske rammer.

Viden og inspiration

”Vi har virkelig fået indfriet vores mål og forventninger til studieturen,” siger Jan Hyttel, der er formand for Bo-Vita, frisk hjemvendt fra Hamborg. ”Vi har sammen med Alfabo fået inspiration til fremtidens strategier for de almene boliger og boligområder ved at se på innovative nybyggerier og renoveringer, der har fokus på bæredygtighed, grønne områder, klimaløsninger, boformer og drift,” siger Jan Hyttel.

”Vores to boligorganisationer har på mange måder samme syn på, at den almene sektor skal være førende på udvikling af arkitektur, byggemetoder, bæredygtighed, biodiversitet og boliger, der er til at betale for med almindelige indkomster. Derfra kom idéen om en fælles studietur, hvor vi har fået inspiration til fremtidens strategier, og underbygget vores ønske om at fortsætte det gode samarbejde”.

Mere end 70 innovative byggeprojekter

Det er særligt i det tidligere nedslidte byområde Williamsburg, som ligger midt HafenCity, at der har været god inspiration at hente i forhold til bæredygtig udvikling. ”Der er udført mere end 70 innovative byggeprojekter i bydelen. Mange af dem er almene boligbyggerier og byggerier, der er udstyret med forskellige former for vedvarende energi som solceller og solfangere. Den såkaldte BIQ-bygning er med en facade af alger, som gør bygningen selvforsynende med energi. Det er projekter, der giver stof til eftertanke i forhold til vores nuværende energipriser. Men vi har også set på byggerier, der er opført i regnvandsbassiner, og byg-selv-huse, der passer til livets skiftende boligbehov, samt boligområder med bilfri uderum,” fortæller Jan Hyttel.  

BIQ-bygningen har som den første bygning i verden en bioreaktorfacade, hvor der dyrkes mikroalger, små planter, der ikke er større end bakterier. Når algerne vokser, omdannes reaktionen til husets egen energi.
I selvbyggerhuset er det ikke specificeret, hvilke rum der skal bruges som badeværelse, køkken eller soveværelse. Beboerne tilpasser bygningen på den måde, som de selv ønsker. Stueetagen indeholder parkeringspladser og lagerrum, som beboerne kan bruge som værksteder. Adgang sker via en central trappe og elevator.
En byvandring i det centrale Hamborg gav eksempler på restaurering og bevaring af oprindelige byggerier side om side med nybygget, moderne arkitektur.
Et eksempel på moderne nærmest organisk facade med reference til den spanske arkitekt Gaudi.
Kreativ placering af solceller.
Hamburgs berømte koncertsal ”Elbphilharmonie” beliggende midt i havnen mellem nyt og gammelt byggeri.
BIGs bud på kantzoner som opdeling af de private og offentlige zoner.

Nyhed

Regeringens lister er offentliggjort

Det er den 1. december og regeringens lister over omdannelsesområder, parallelsamfund, udsatte områder og forebyggelsesområder er offentliggjort....

Nyhed

Lommepengejobbere skriver lokal børne- og ungeavis

En jobsamtale for Adam og Mohamed på 13 år sikrer dem et lommepengejob i forandringsplanens sekretariat i...

Nyhed

En fejring af beboerdemokratiet og fællesskabet

Lige ved første øjekast ligner det bare en helt almindelig sommerfest. Indpakningen er de historiske rammer på...