Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Læs vores årsberetning 2023

Af: erasten.com

I år har vi haft særlig fokus på vores mål om “Boliger for alle”. Ved årets begyndelse samledes over 50 medlemmer, ejendomsmestre og administrationen for at dykke ned i beboerdemokratiet og inspirere til daglige initiativer, der styrker vores nabofællesskab.

Vi tror på, at et godt nabofællesskab er grundlaget for et velfungerende beboerdemokrati. Derfor har vi også gennem året hyldet det frivillige arbejde, der er udført af vores boligområders hverdagshelte. Lige uden for vores hoveddør har vi en unik mulighed for at få adgang til et fællesskab i vores boligområde, som kan være med til at give os livskvalitet.

Her er en lille film som apetizer på årsberetningen. Du kan også læse hele beretningen her.

#BoligerForAlle #BoVita #Beboerdemokrati

Nyhed

Opførelse af tagboliger i Fortvænget

Helhedsplanen for Fortvænget på Engvej er i udvikling, og der er nu gjort klar til udbud af...

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...