Få overblikket

Få overblik over renoveringen og badeværelser

Af: Line Brabæk – lbr@bo-vest.dk

Lillebyen havde mandag 22. juni 2020 aftenmøde, hvor planerne for renovering blev præsenteret. Hent materialer og se præsentationen.

En af tilvalgene på badeværelset er grå fliser. Foto: Præsentationen mandag 22. juni 2020.

Hent materiale fra aftenmødet

Præsentation af Lillebyens renovering

PDF

Eksempler på badeværelser_.pdf

PDF

Nyhed

Nyt om renoveringen

Renoveringen kører efter planen og tidsplanen følges. Der er pt. udført ca. 40% af renoveringen af det...

Nyhed

De første badeværelser er renoveret

Der er kommet gang i renoveringen i Lillebyen.

Nyhed

Landsbyggefonden godkender ekstra 44 mio. kr.

Lillebyens renovering bliver langt mere omfattende end forventet. De øgede udgifter påvirker ikke huslejen.